Aktuality | 21.08.2023

V septembri sa začína naša 13. sezóna

Visits: 27

Čas letného oddychu sa pomaly končí a s ním aj letná pauza Marjánky. V septembri odštartuje naše spolok svoju 13. sezónu, v ktorej ponúka záujemcom o folklór, hudbu, tanec či tvorbu možnosť vybrať si zo širokej ponuky aktivít.

Pre najmenších sú pripravené folklórne prípravky: dve české, Srdíčko I a Srdíčko II ktoré vedie Martina Canová, a slovenská, Srdiečko, ktorú má na starosti Katarína Kytková. Pozvané sú nielen deti, ale aj ich rodičia. Na pravidelných stretnutiach prípravných skupín sa najmenšie deti oboznamujú s folklórom prostredníctvom piesní, riekaniek, tancov a hier. Prostredníctvom elementárnych dramatických, tanečných a hudobných aktivít si hravou formou upevňujú to najdôležitejšie – znalosť materinského jazyka.

Skupina mladších žiakov sa zameriava na prehlbovanie svojich hudobných, tanečných a dramatických zručností. Deti vo veku šesť až deväť rokov sa zoznamujú s českým a slovenským folklórom. Už tretí rok vedie cimbalistka Lenka Blahová detskú cimbalovú muziku pre deti od šiestich rokov. Nácviky prebiehajú v príjemnej atmosfére, pričom základom nácviku je spoločné muzicírovanie. Zohľadňujú sa však aj individuálne schopnosti každého dieťaťa a rozvoj jeho hudobného talentu.

Mládež prehlbuje a zdokonaľuje svoje pohybové a tanečné zručnosti pod vedením Lenky Želinskej a Martiny Canovej. Zoznamuje sa s náročnejšími choreografiami a v spolupráci s cimbalovou muzikou rozvíja aj svoje spevácke schopnosti. Vybrané choreografie nacvičujú v spolupráci s dospelými. Dospelí tanečníci sa stretávajú na nácviku ľahších choreografií spoločne na neformálnej úrovni počas prvej hodiny nácviku. V druhej časti nácviku potom skúsenejší tanečníci nacvičujú náročnejšie tance. Súčasťou nácvikov je aj spoločné spievanie ľudových piesní, ktoré si potom pri rôznych príležitostiach môžu zaspievať s našou dospelou cimbalovou muzikou Marjánka.

Pravidelné podujatia Klubu aktivít Marjánka sa začnú prvou česko-slovenskou tančiarnou v stredu 20. septembra. Na nej sa stretávajú priaznivci spoločenského tanca z radov začiatočníkov a pokročilých tanečníkov. Počas spoločných stretnutí sa účastníci môžu stretnúť s inštruktormi Ellou Steirer a Jasonom Ribitschom, profesionálnymi tanečníkmi latinsko-amerických tancov. V októbri sa potom uskutoční prvý z výtvarných workshopov pod vedením Jany Šimkovej. Pozvaní sú všetci, ktorí majú inšpiráciu, radi tvoria a učia sa nové výtvarné techniky.

Tešíme sa na stretnutie s vami na niektorej z pravidelných aktivít alebo na špeciálnych podujatiach organizovaných spolkom Marjánka. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, radi vám na ne odpovieme.

FS Marjánka

Klub aktivit Marjánka