8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

Sezóna 2023/2024

Prípravka Srdíčko I

Na pravidelných stretnutiach sa mladí tanečníci, speváci a hudobníci zoznamujú s českým a moravským folklórom prostredníctvom piesní, riekaniek, tancov a hier. Pomocou elementárnych tanečných a hudobných aktivít si hravou formou upevňujú svoje znalosti materinského jazyka. Počas nácvikov sa učia prvé tanečné kroky, správne držanie tela a orientáciu v priestore. Precvičujú si tiež intonáciu, rytmizáciu a hru na Orffove nástroje.

Vek: deti vo veku od 3 do 5 rokov s materinským jazykom: čeština
Vedúci: Mgr. Martina Canova
Miesto konania: Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien
Čas: štvrtok, 15:30–⁠16:20
Začiatok sezóny: 21.09.2023
Príspevok spolku: 60,- EUR / semestr (deti členov spolku majú 50 % zľavu)

Prihláška ku stiahnutiu

Informácie a registrácia:

Mgr. Martina Canova
Tel.: +43 676 93 06 659
E-Mail: office@marjanka.at

Späť na prehľad všetkých kategórií

 

8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

Tradície sú dušou národa. Ak na ne zabudneme, stratíme ju…
– Eva Mariánková –