Kroje

Naša identita

Krojový fond súboru

Kroj bol, je a vždy bude symbolom a znakom určitého regiónu. Prírodné podmienky, strava a bohatstvo regiónu zohrali pri jeho vzniku a formovaní zásadnú úlohu. To všetko ovplyvnilo výber látky, jej kvalitu, techniky spracovania a farebnosť ľudového odevu. Výšivky v kombinácii s rôznymi estetickými šperkami zvýrazňujú regionálne rozdiely. Tradičný kroj tiež na prvý pohľad zaraďoval nositeľa do určitej spoločenskej triedy alebo regiónu. Podoba tradičného kroja sa časom vyvíjala vplyvom nárečia, ľudovej literatúry a príslušných tradícií. Očami etnografa odhaľuje mapa Českej republiky a Slovenska neobyčajne bohatú a pestrú paletu tradičných krojov, ktoré sa v mnohých regiónoch odovzdávali a uchovávali z generácie na generáciu až dodnes.

Vzhľad našich tradičných krojov vychádza z tejto rozmanitosti.

1. fáza (2011–2019)

Naše prvé kroje boli veľmi jednoduché. Kostýmy sme si navrhli sami, nakúpili sme materiál a potom sme ich dali ušiť ochotným babičkám a ďalším priateľom Marjánky. Naše prvé sukne, blúzky, košele a nohavice s láskou ušili pani Alexandra Kolářová z Viedne, pani Božena Kovářová z Olešnice a pani Jarka Wiesnerová z Brna. Keďže počet členov narastal, bolo potrebné rozdeliť ich do menších skupín a zabezpečiť im viac krojov. To znamenalo navrhnúť kroje a dať ich vyrobiť ľuďom, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti. Inšpirovali sme sa ľudovými krojmi z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, teda z regiónov, ktorých folklóru sa Marjánka venuje.

2. fáza (2020–2022)

Po založení spolku v roku 2019 bol pre celú organizáciu vytvorený nový firemný dizajn. Veľkým želaním bolo mať aj vlastný marjanský kroj, ktorý by bol pre nás charakteristický a ktorý by odrážal identitu našich členov.

Od prvotného nápadu v roku 2020 a žiadosti o financovanie, cez módny dizajn, úpravy a výrobu až po záverečnú správu trval celý projekt celkovo dva roky. Nový kroj sme verejnosti predstavili v marci 2022.

Rámcové údaje o projekte:

Financovanie: program „Kultúrne a vzdelávacie projekty krajanských spolkov a spoločností priateľov Českej republiky v zahraničí“
Návrh krojov: Miroslava Buchwald, Martina Canova, Monika Caudr, Karla Zemanová
Grafický dizajn módneho návrhu: Susanne Buchal
Realizácia projektu: Ludmila Kočišová – zakázkové šití, Strážnice, CZ

Nákup krojov nie je len otázkou peňazí. Je to krásna, aj keď náročná práca, od samotného kreatívneho návrhu cez realizáciu výroby až po údržbu kostýmov pre stále sa rozrastajúci súbor.

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať našim sponzorom – občianskemu združeniu ČSÚZ (Československý ústav zahraničný) a Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky. Obaja partneri významne prispeli k vybaveniu súboru novými krojmi. Za finančnú podporu a štedré dary ďakujeme aj rodine Canovych a spoločnosti PPPálenica s.r.o. zo Slovenska.

Kroje však nie sú financované len z darov a grantov. Za posledných desať rokov investovala mladá organizácia do nákupu a obnovy kostýmov značné finančné prostriedky z vlastných zdrojov.