Motor každej spoločnosti

Členovia

Najcennejším kapitálom každej neziskovej organizácie je jej členská základňa, ktorá je veľmi rôznorodá. Všetci naši členovia sú zruční, kreatívni a talentovaní a každý z nich vyniká v inej oblasti. Povedané slovami Jana Wericha:

Ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.

Podobne ako v citovanej piesni, členmi sú ľudia rôznych profesií, náboženstiev, politického presvedčenia a národností. Jedno však máme spoločné – záujem o českú a slovenskú kultúru a tradície. V týchto krásnych krajinách má väčšina z nás svoje korene.

Chcete sa stať členom spolku, spolurozhodovať o jeho fungovaní a priamo tak ovplyvňovať jeho činnosť? Noví a motivovaní členovia sú vždy vítaní!

Žiadosť o členstvo

Mám záujem o členstvo:

 • členom sa môže stať každý, kto dovŕšil 15 rokov
 • predpokladom je súhlas s našimi základnými hodnotami a cieľmi. Prečítajte si naše stanovy a kódex správania, aby ste sa o spolku dozvedeli viac
 • ak sa chcete stať členom, musíte vyplniť prihlášku a odovzdať ju vedeniu spolku
 • na vstup do spolku je potrebné, aby žiadosť o prijatie do spolku najprv posúdil a prijal výbor spolku
 • ročný členský príspevok vo výške 50,- EUR je splatný raz za kalendárny rok vo februári. Túto sumu je potrebné zaplatiť pri prvej registrácii podľa aktuálneho cenníka. Pri prevode peňazí zadajte svoje meno, členský poplatok, rok, napr. Max Mustermann_Mitgliedsbeitrag2023
 • bankové spojenie: Tanz-, Musik- & Sprachverein Marjánka
  IBAN: AT20 2011 1841 8942 0100 | BIC: GIBAATWWXXX

Výhody pre našich členov:

 • ako člen spolku máte právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach spolku zdarma alebo za zvýhodnené ceny
 • deti našich členov majú 50% zľavu na všetky ponúkané krúžky
 • ako riadny člen máte právo hlasovať na valnom zhromaždení, byť volený do výkonného výboru a podieľať sa na rozhodnutiach spoločnosti
 • máte tiež možnosť zúčastňovať sa na aktivitách a tvorivo ich spoluorganizovať

Vypovedanie členstva:

 • zrušenie členstva je definované v stanovách
 • je potrebné dodržať zmluvne stanovenú výpovednú lehotu a poskytnúť informácie o vystúpení zo spolku písomne poštou alebo e-mailom

Naši členové se představují

Martina Canova

Martina Canova
predsedníčka | vedúca prípravky Srdíčko

Martina pochádza z malebného podhorského mestečka Jeseník. Vyštudovala učiteľstvo pre materské školy na Strednej pedagogickej škole v Krnove a český jazyk a hudobnú výchovu pre 2. a 3. stupeň na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. Od roku 2001 žije v Rakúsku a v súčasnosti pracuje ako asistentka generálneho riaditeľa medzinárodného koncernu AXPO. Je spoluzakladateľkou a hlavnou “hnacou silou” spolku Marjánka. Zastáva hneď niekoľko funkcií a okrem toho sama vedie prípravku pre deti – folklórny hudobno-dramatický krúžok Srdíčko. Medzi jej záľuby patrí hudba, tanec, práca s deťmi, turistika, lyžovanie a všetky aktivity súvisiace s Marjánkou. Viac o našej predsedníčke sa dozviete v článku “Viedenská stopa jesenickej učiteľky” na stránke PozitivJe.

Monika Caudr

Monika Caudr
1. podpredsedníčka | organizačná vedúca FS Marjánka

Pochádza z obce Lorinčík (mestská časť Košíc). Od detstva sa venuje hudbe a hre na klavír. Dlhé roky pôsobila v kostole ako organistka, spievala v rôznych zboroch, hrala v ochotníckom divadle v Lorinčíku a tancovala vo FS Východniar. Vyštudovala učiteľstvo náboženstva a etiky na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove UPJŠ a potom pri zamestnaní študovala filozofiu na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko). Prednášala na Katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2000 prišla do Rakúska a v súčasnosti pracuje ako moderátorka v redakcii ORF pre českú a slovenskú menšinu. K Marjánke si našla cestu prostredníctvom svojho syna a v roku 2017 sa stala členkou folklórneho súboru Marjánka. Od roku 2019 je podpredsedníčkou spolku a o rok neskôr začala svoju činnosť ako organizačná vedúca folklórneho súboru. Medzi jej záľuby patria: folklór a tradície, tanec a spev, hra na klavír, divadlo, záhradkárčenie, turistika, ručné práce a moderovanie.

Karla Zemanová

Karla Zemanová
2. podpredsedníčka

Karla pochádza z Beskýd, z Frenštátu pod Radhoštěm, kde ako dieťa navštevovala folklórny súbor Valášek. Vyštudovala molekulárnu biológiu a genetiku v Brne a v tomto odbore pracovala v Brne a v Prahe. V Rakúsku na čas vymenila laboratórnu prácu za ošetrovateľstvo, aby sa potom vrátila k príbuznému odboru mikrobiológia. Do Viedne prišla na jeseň 2015. Krátko nato sa zoznámila s Martinou Canovou, ktorá ju priviedla do Marjánky a stala sa jednou zo zakladajúcich členiek združenia. Je členkou výboru a teraz zastáva funkciu druhej podpredsedníčky. Marjánka jej na začiatku pobytu vo Viedni pomohla realizovať sa, spoznať nových ľudí a nadviazať na niečo známe z domova. Rada trávi čas so svojou rodinou, hrá hry alebo spieva. Jej koníčkom sú aj všetky prírodné vedy.

Michael Canov

Michael Canov
pokladník

Michael pochádza z Ostravy na severnej Morave. Po skončení strednej školy odišiel študovať do Prahy, kde úspešne ukončil štúdium na ČVUT – odbor silnoprúdová elektrotechnika. Po štúdiu ho zlákala pracovná ponuka pre medzinárodnú spoločnosť a začal svoju kariéru v oblasti finančného auditu, čo ho v roku 2000 priviedlo k tomu, že sa s rodinou presťahoval do Rakúska. Ako manžel Martiny (zakladateľky a súčasnej predsedníčky spolku) neodolal a po desiatich rokoch sa z tichej podpory spolku a príležitostnej pomoci, napr. ako taxikár, pridal k aktívnym členom. V stredu Michael pravidelne navstěvuje marjankovskú tančiareň. Tanec dopĺňa jeho záľuby, ako je beh, plávanie, čítanie a sledovanie dobrých filmov a seriálov.

Marián Jusko

Marián Jusko
zástupca pokladníka

Marián sa narodil na Slovensku, ale prvých šesť rokov svojho života prežil v Brne. Po návrate na Slovensko sa Marián začal učiť hrať na husle vo veku sedem rokov. Lásku k folklóru získal, keď ako dvanásťročný vstúpil do FS Zornička a neskôr bol členom FS Marína vo Zvolene. V roku 1997 emigroval do Kanady, kde strávil svoju mladosť a získal inžiniersky a magisterský titul na univerzite Dalhousie v Novom Škótsku a Ottawskej univerzite v kanadskom Ontáriu. V rokoch 2005-2010 hral prvé husle v Ottawskom symfonickom orchestri a bol aktívnym učiteľom hry na husle. V roku 2014 sa vrátil do Európy a prijal miesto seizmického inžiniera v sídle OSN vo Viedni. Marián má štyri deti a jeho najmladšie deti Julián, Elenka, ako aj manželka Zuzka sú od septembra 2022 nadšenými a častými účastníkmi mnohých podujatí spolku. Medzi jeho záľuby patrí hudba, čítanie a pobyt v prírode.

Miroslava Buchwald

Miroslava Buchwald
zapisovateľka | krojová referentka

Miroslava sa narodila v Trnave, ale vyrastala v Dolnom Ohaji na južnom Slovensku. Od jari 2003 žije vo Viedni a v súčasnosti pracuje ako zdravotná sestra v domove dôchodcov. Do Marjánky prišla vďaka svojmu synovi Adamovi, ktorý ju navštevuje už od materskej školy. V septembri 2018 ju Martina Canova sama oslovila, aby sa pripojila k súboru. Neváhala ani chvíľu a spolu s kamarátkou Melindou Greškovou začala pravidelne navštevovať tréningy. V roku 2019 sa stala jednou z 21 zakladajúcich členov spolku a od začiatku je aj súčasťou výboru. Mirka je človek, ktorý vo svojom slovníku nemá slovo nuda. Rada skúša nové veci, stretáva sa s priateľmi, číta a maľuje. Medzi jej ďalšie záľuby patrí varenie, počúvanie hudby a tiež Marjánka, najmä jej štvrtkové tanečné tréningy.

Katarína Kytková

Katarína Kytková
zástupkyňa zapisovateľky | vedúca prípravky Srdiečko | vedúca kategórie mladších žiakov

Katarína pochádza zo stredného Slovenska a od roku 2012 žije vo Viedni. Vyštudovala nemčinu a filozofiu na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave a na Univerzite v Berne. Od roku 2021 sa spolu s dcérou Elinkou zúčastňuje na aktivitách Marjánky – dcéra navštevuje detskú cimbalovú muziku a Katarína vedie slovenskú tanečnú skupinu Srdiečko a skupinu mladších žiakov. Rada tancuje, spieva a rozvíja slovenské zvyky a tradície v rodnom jazyku. Medzi jej záľuby patrí pobyt v prírode, tanec, spev a hra na klavíri. Rada športuje, najmä aerobik, lyžovanie a bicyklovanie. Bavia ju aj všetky druhy aktivít s deťmi.

Věra Beneda

Věra Beneda
členka kontrolnej komisie

Věra pochádza z českého mesta Stochov, rodiska svätého Václava (podľa legendy súvisí názov obce s tým, že vraj mal “sto chův”). Po absolvovaní gymnázia v neďalekom Novom Strašecí, kde navštevovala aj tanečný folklórny súbor Čtyřlístek, úspešne ukončila štúdium nemčiny na Karlovej univerzite a telesnej výchovy na Fakulte telesnej výchovy a športu. Potom pracovala v dcérskej spoločnosti rakúskej firmy v Prahe, kde mala na starosti daňové poradenstvo a audit rakúskych firiem pôsobiacich v Českej republike. Láska ju však nakoniec priviedla do Viedne, kde niekoľko rokov pracovala v účtovníctve, kým v roku 1998 konečne získala prácu, ktorá je odvtedy jej poslaním. Věra vyučuje študentov v Školskom spolku Komenský vo Viedni. V škole sa tiež zoznámila s folklórnym súborom Marjánka a od roku 2017 je spolu s manželom jeho nadšenou členkou.

Harald Buschbacher

Harald Buschbacher
člen kontrolnej komisie

Viac informácií už čoskoro.

Michaela Albadri

Michaela Albadri
členka spolku

Michaela vyrastala v Mikulove pri rakúskych hraniciach. Vyštudovala ošetrovateľstvo v Trenčíne a magisterské štúdium ošetrovateľstva v odbore gerontológia na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2018 žije vo Viedni. Marjánku a jej aktivity začala navštevovať spolu s dcérou v septembri 2021 a nakoniec sa sama stala členkou spolku. Medzi jej záľuby a záujmy patrí – ak jej to čas dovolí – cestovanie, cyklistika a výlety do prírody, návšteva kultúrnych podujatí, pečenie, maľovanie, dobrovoľníctvo.
Lenka Blahová

Lenka Blahová
členka spolku | vedúca cimbalovej hudby FS Marjánka

Lenka žije hudbou odmalička. Pochádza z malebnej valašskej dedinky Hutisko-Solanec. Cimbal študovala na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Akadémii Ferenca Liszta v Budapešti. Vo Viedni vyučuje hru na cimbale a klavíri deti aj dospelých. Svoje dlhoročné folklórne skúsenosti využíva aj v súbore Marjánka. V roku 2021 sa stala vedúcou hudobnej sekcie a založila prvý viedenský detský cimbalový ansámbel Marjánka, v ktorom pracuje s mladými začínajúcimi hudobníkmi. Hovorí: “Nie je potrebné, aby sa z každého žiaka stal profesionálny hudobník, ale aby bol šťastný.”

Gudrun Buschbacher

Gudrun Buschbacher
členka spolku

Viac informácií už čoskoro.

Daniel Canov

Daniel Canov
člen spolku

Danielovým rodiskom je Jeseník. Keď sa jeho rodina presťahovala do Rakúska, mal len dva mesiace. Svoj rodný kraj však miluje a rád sa tam vracia. Od útleho veku vyrastal dvojjazyčne a školské roky až do maturity strávil na Komenského školách vo Viedni. Po maturite sa rozhodol venovať technike, ktorá ho zaujímala od útleho veku. V súčasnosti študuje mechatroniku a robotiku na Technickej univerzite a prvé pracovné skúsenosti získal v spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom a konštrukciou robotov. Ako syn jedného zo zakladateľov spoločnosti Marjanka je od začiatku úzko spätý s jej činnosťou. Už ako 13-ročný pomáhal s technikou na koncertoch a sprevádzal mladých tanečníkov v hudobnom súbore. Neskôr sa zúčastňoval na tréningoch juniorskej kategórie folklórneho súboru a tanečnej sály. V roku 2019 bol jedným zo zakladajúcich členov združenia. Okrem toho pomáha všade, kde je to potrebné: od strihania videozáznamov, cez organizáciu koncertov až po prepravu krojov. Medzi jeho záujmy patrí technika, plachtenie, klasická hudba, hra na niekoľko hudobných nástrojov, gymnastika, volejbal, lyžovanie a varenie.

Patrik Canov

Patrik Canov
člen spolku

Patrik sa narodil vo Viedni, ale keďže obaja jeho rodičia pochádzajú z Moravy, korene má v Českej republike. Školské roky strávil na škole Komenského a v lete 2021 úspešne ukončil strednú školu. Teraz je študentom vysokej školy, kde študuje odbor trénerstvo a športový manažment. Voľný čas trávi športom, no zo všetkých športových aktivít má najradšej futbal. Je členom futbalového klubu LAC Inter a so svojím tímom sa aktívne zúčastňuje na ligových zápasoch. Od minulého roka pôsobí aj ako asistent trénera mládežníckeho tímu. Od roku 2015 sa zapája do rôznych aktivít v Marjánke. Kedysi tancoval vo folklórnom súbore a teraz rád navštevuje stredajšie tanečné večery. Pomáha aj pri organizácii podujatí a s technikou.

Renata Daryabegi

Renata Daryabegi
členka spolku

Renata sa narodila v Brandýse nad Labem, do svojich 12 rokov žila v Prahe a potom sa jej rodina presťahovala do Viedne. V roku 1989 ukončila štúdium na Obchodnej akadémii v Gmünde. Jej vášňou bolo vždy cestovanie, preto sa na začiatku svojej kariéry uchádzala o prácu v Austrian Airlines. Pomyslela si: “Chvíľu tu zostanem a budem spoznávať svet.” Vtedy sa rozhodla, že sa vydá na cestu do Rakúska. Tento moment sa však zmenil na krásnych a nezabudnuteľných 29,5 roka. V súčasnosti pracuje vo verejnom sektore v dátovom a počítačovom centre. Renata miluje pečenie a varenie a rada hľadá a skúša nové recepty. Na podujatiach spolku Marjánka ju zvyčajne nájdete v bufete, kde môžu návštevníci ochutnať jej kulinárske špeciality.

Irena Dopitová

Irena Dopitová
členka spolku

Irena sa narodila vo Vsetíne, kde aj vyrastala. Na Univerzite Palackého v Olomouci vyštudovala učiteľstvo pre stredné školy (hudobná výchova a filozofia) a vo Viedni na MDW koncertnú a pedagogickú hru na zobcovej flaute. V súčasnosti pôsobí ako súkromná učiteľka hry na zobcovú flautu, vedie amatérsky súbor dospelých, skupinovú výučbu v materskej škole, individuálnu a skupinovú výučbu na prvom stupni základnej školy. Od roku 2008 žije vo Viedni. Jej deti navštevujú súbor Srdíčko od jesene 2022. Medzi jej záľuby patrí spev, tanec, hudba, kreslenie, čítanie, joga a sledovanie filmov. Zaujíma sa aj o pedagogiku a osobnostný rozvoj.

Christian Ebner

Christian Ebner
člen spolku

Christianovým rodiskom je dolnorakúske mesto Krems a. d. Donau, kde strávil prvé tri roky svojho života. V roku 1973 sa jeho domovom stala Viedeň. V deväťdesiatych rokoch žil niekoľko rokov v Taliansku, preto okrem nemčiny a angličtiny hovorí plynule aj po taliansky. Profesijne je vyštudovaný podnikový ekonóm konzultantom, špecializujúcim sa na podnikovú stratégiu, podnikové financie, akvizície a predaj podnikov. Je tiež predsedom politickej strany Freisinnige, založenej v roku 2022.

Christian je vdovec. Jeho dcéra, ktorá sa narodila v roku 2011, hovorí nielen po nemecky, ale aj veľmi dobre po slovensky. Od novembra 2023 sa Christian pravidelne zúčastňuje marjánkovskej  Tančiarni. Medzi jeho ďalšie záľuby patrí futbal, lyžovanie a cestovanie.

Martin Furch

Martin Furch
člen spolku

Martin Furch je pravý Viedenčan, keďže jeho prababka a pradedko prišli do Viedne z Čiech. Možno práve tieto korene ho pred piatimi rokmi priviedli do Marjánky. Po boku svojej manželky tancoval už predtým. Každý rok tancuje českou slovo na menšinovom plese vo Viedni. Hoci sám nie je hudobník, k hudbe má blízko vďaka svojej profesii vedúceho Študentskej rady Univerzity hudobného a dramatického umenia vo Viedni. Marjánka obohacuje svoj život nielen o nové tanečné zručnosti, ale našiel v ňom aj ďalšie spriaznené duše. Priateľská, takmer rodinná atmosféra v súbore má výrazný vplyv na jeho radosť z tanca aj na zlepšenie jeho češtiny.

Melinda Greško

Melinda Greško
členka spolku

Melinda pochádza zo slovenského mesta Tornaľa a jej materinským jazykom je maďarčina. Hovorí plynule aj po slovensky a nemecky. Pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici vo Viedni. Miluje tanec a spev a keď sa spustí hudba, je prvá na parkete. Keď sa v roku 2018 dozvedela, že folklórny súbor Marjánka má aj kategóriu pre dospelých, okamžite sa pre túto myšlienku nadchla. Melinda je nielen výborná tanečnica, ale spolu s Mirkou sa stará o to, aby bola na tréningoch dobrá nálada a pohoda. Na pódiu dokáže očariť divákov nielen svojím tancom, ale aj nezameniteľným úsmevom.

Pavlína Hauer

Pavlína Hauer
členka spolku

Pavlína pochádza z Havířova. Absolvovala Strednú priemyselnú školu chemickú v Hraniciach na Morave a vzdelanie si rozšírila štúdiom na vyššej odbornej škole bankovej. Od roku 1999 žije vo Viedni a v súčasnosti pracuje ako asistentka v Psychologickej a sociálnej poradni mesta Viedeň. Jej dve deti niekoľko rokov navštevovali folklórny súbor Marjánka. Medzi jej záľuby patrí tanec, hudba, čítanie českej literatúry a práca v Rade rodičov Komenského škôl.

Lenka Kmeťová

Lenka Kmeťová
členka spolku

Lenka je rodáčka z Popradu a od roku 2020 žije so svojím manželom a troma dedičkami vo Viedni. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, medzinárodné obchodné právo na Erasmus University Rotterdam v Holandsku a teraz pôsobí ako samostatná advokátka registrovaná v Slovenskej advokátskej komore. Od roku 2022 spolu so synmi Jožkom a Tomáško, a dcérou Zojkou zúčastňuje na aktivitách Marjánky, predovšetkým tancujú a spievajú v slovenskej tanečnej skupine Srdiečko. Napriek skutočnosti, že sa usadila s rodinou v Rakúsku, chcela by rozvíjať vo svojich deťoch vzťah k hudbe, tancu a slovenským tradíciám. Poznanie slovenského kultúrneho dedičstvo patrí podľa nej k základom identity človeka. Lenka rada tancuje, spieva, hrá na klavíri a gitare a rozvíja slovenské zvyky a tradície v rodnom jazyku. Má rada pobyt v prírode, lyžovanie a bicyklovanie. Bavia ju predovšetkým všetky druhy aktivít s deťmi, preto pôsobí aj ako katechétka v Atriách dobrého pastiera vo Viedni.

Natalia Kolečková

Natalia Kolečková
členka spolku

Natália sa narodila v Trnave. Už ako dieťa tancovala so skupinou mažoretiek. Na základnej a strednej škole sa venovala spoločenským tancom a počas štúdia na Univerzite Jana Amosa Komenského v Bratislave bola členkou skupiny bulharských ľudových tancov. Od roku 2017 žije Natalia vo Viedni, kde pracuje ako manažérka dopravy. Medzi jej záľuby patrí maľovanie, cvičenie a tanec. V súčasnosti sa pravidelne zúčastňuje na štvrtkových tanečných tréningoch folklórneho súboru Marjánka, ktorého členkou je od roku 2022.

Tereza Komendová

Tereza Komendová
členka spolku

Tereza pochádza z Čáslavi, kde absolvovala všeobecné osemročné gymnázium. Potom odišla do Prahy na magisterské štúdium v odbore Manažment a ekonomika v stavebníctve na ČVUT a do Paríža, kde si rozšírila vzdelanie o ďalší diplom v odbore Ekonomika a manažment na ENPC. Od roku 2017 žije vo Viedni a pracuje pre francúzsky investičný fond Meridiam. K Marjánke sa dostala vďaka tanečnej skupine, do ktorej vstúpila spolu so svojím partnerom. Medzi jej záľuby patrí paličkovaná a frivolitková čipka, joga a cestovanie. Zo všetkého najradšej však trávi čas so svojou rodinou.

Helena Stella Kramářová

Helena Stella Kramářová
členka spolku

Helena Stella pochádza z pruskej časti Opavského Sliezska. Navštevovala pedagogické lýceum v Odrách, potom študovala nemčinu a hudobnú vedu na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci doktorandského štúdia odišla na výskumný pobyt do Viedne, kde zostala dodnes. V súčasnosti pracuje v archíve Spoločnosti priateľov hudby vo Viedni. Od roku 2021 je členkou Marjánky a pravidelne sa zúčastňuje na jej aktivitách. Vďaka Marjánke opäť hrá na zobcovej flaute a tancuje vo folklórnom súbore. Medzi jej záľuby patrí hra na klavíri, bicyklovanie a korčuľovanie. Jej veľkou záľubou je bádanie v archívoch.

Michaela Jana Löff

Michaela Jana Löff
členka spolku

Michaela Jana sa narodila vo Viedni, kde vyrastala dvojjazyčne s rodičmi, sestrou a moravskou babičkou v Donaustadte. V detstve trávila veľa času v Luhačoviciach a Uherskom Brode so svojou starou mamou, s ktorou hovorila len po česky. Veľmi rada spomína na prázdniny na Morave so sestrou Sašou a českými bratrancami a sesternicami. Po škole študovala právo na Viedenskej univerzite a absolvovala semester na Masarykovej univerzite v Brne. Dnes pracuje ako právnička na Spolkovom ministerstve vnútra.

V rodine sa stále hovorí po česky a pravidelne navštevuje svoju druhú vlasť. V roku 2022 spoznala Marjanku na predstavení v kvetinových záhradách v Hirschstettene a bola taká nadšená, že sa stala členkou spolku. Keď jej to čas dovolí, rada sa zúčastňuje na podujatiach Marjánky, užíva si rozhovory a osviežuje si češtinu.

Miriam Masarovičová

Miriam Masarovičová
členka spolku

Miriam sa narodila v Trnave. Ako dieťa tancovala moderné tance na Konzervatóriu Dušana Nebylu, navštevovala gymnastiku a krasokorčulovanie. Maturovala na strednej poľnohospodárskej skole odbor Podnikanie  a od roku 2011 žije aj so svojím synom vo Schwechate. Už sedem rokov pracuje ako asisstentka v škôlke v Dolnom Rakúsku. Láska k tancu ju priviedla až do Tančírny. Od roku 2022 je tiež členkou folklórneho súboru Marjánka. Účinkuje aj vo viedenskom amatérskom divadelnom súbore Vlastenecká Omladina. Vo voľnom čase sa venuje rodine, športu, folklóru a jazde na koni.

Lenka Meisl

Lenka Meisl
členka spolku

Lenka pochádza z Teplíc v severných Čechách, ale vyrastala na južnej Morave. V piatich rokoch sa prvýkrát obliekla do kyjovského kroja. Vyštudovala ekonomiku na Vysokom učení technickom v Brne. Po štúdiu začala cestovať a spoznávať cudzie krajiny, ich zvyky a tradície, čo jej umožnila práca v cestovnom ruchu. V roku 2011 sa rozhodla usadiť a zamierila do Viedne. Pracuje pre Červený kríž na oddelení controllingu. Od januára 2022 navštevuje so svojím synom českú folklornú prípravku Srdíčko. V Marjánke aktívne tancuje a spieva vo folklórnom súbore a s manželom Liborom veselo tancujú v tančiarně.

Libor Meisl

Libor Meisl
člen spolku

Libor Meisl sa narodil v Hodoníne a vyrastal v Kyjove v strede moravského Slovenska. Od piatich rokov sa učil hrať na husliach u známeho primáša Petra Petru, ktorý ho zoznámil s folklórom a hrou na cimbal. Ďalej študoval hru na husliach na brnenskom konzervatóriu a na Akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2001 získal štipendium vo Viedni a následne angažmán v Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester. V roku 2007 uspel v konkurze a stal sa vedúcim sekcie druhých huslí Wiener Symphoniker. Je tiež členom Arioso Quartett Wien a Wiener Johann Strauss Orchester. V posledných rokoch pôsobí aj ako pedagóg na Konzervatóriu v Brne. Libor je členom súboru Marjánka od roku 2022. Aktívne sa zúčastňuje na verejných vystúpeniach a pomáha pripravovať huslistov hrajúcich v detskej cimbalovej hudbe. Medzi jeho záľuby patrí hudba, tanec, šport a záhradkárčenie.

Lucia Nemtudova

Lucia Nemtudova
členka spolku

Lucia sa narodila na východnom Slovensku v meste Humenné. Študovala na fakulte manažmentu v Bratislave a momentalne pracuje ako event koodinátorka vo Viedni. V Rakúsku žije už viac ako 10 rokov. V Marjánke sa zúčastňuje nácviku folklórneho súboru. A jej záľuby sú tancovanie a maľovanie.

Tomáš Rehák

Tomáš Rehák
člen spolku

Tomáš sa narodil v Bratislave a do Viedne sa presťahoval v roku 1992, keď mal 13 rokov. Vo Viedni absolvoval obchodnú akadémiu, nasledovne vyštudoval medzinárodnú ekonomiku na Viedenskej univerzite. Od roku 2016 vedie daňovú kanceláriu vo Viedni. V rámci štúdia elektrickej basovej gitary v rokoch 2004-2008 na jazzovom oddelení Viedenského konzervatória som sa začal zaujímať o kontrabas. Fascinácia pre tento nástroj pretrváva dodnes. Od jesene 2022 hrá aj na kontrabase v cimbalovej kapele Marjánka.

Martina Skerlik

Martina Skerlik
členka spolku

Pochádza z Bratislavy, konkrétne z Devínskej Novej Vsi, ktorá leží hneď pri hranici s Rakúskom. Absolvovala štúdium psychológie na univerzite vo Viedni (Uni Wien). Po skončení štúdia v roku 2014 tu aj ostala žiť a pracovať. Momentálne je zamestnaná v organizácií, ktorá sa venuje marginalizovaným skupinám ľudí. Ma dve dcéry . Práve vďaka nim sa Martina začala zúčasťňovať aktivít Marjánky- slovenskú skupinku Srdiečko navštevuje od jeho samého začiatku (jeseň 2021). Rada doprevádza deti na ich tréningoch a vystúpeniach, kde pomáha Katke Kytkovej a ostatným deťom. Okrem tancovania a spievania s deťmi, trávi čas v prírode, navštevuje múzea a galérie, má rada kultúru. Relaxuje pri dobrej hudbe a knihe.

Jana Šimková

Jana Šimková
členka spolku | lektorka výtvarných workshopov

Jana je rodáčka z Brna, vyštudovala Tanečné konzervatórium – klasický balet a JAMU – tanečnú pedagogiku. Pätnásť rokov pôsobila v Národnom divadle v Brne a tiež v Landestheater Linz. V súčasnosti je majiteľkou pohybového štúdia Fitstudio Jana v Brne. Hlavnou činnosťou štúdia je pilates, zdravotné cvičenia a ďalšie formy funkčného pohybu. Od roku 2020 pôsobí vo Viedni, kam sa presťahovala za svojím priateľom. Tu sa venuje umeleckej činnosti – technike Dot Painting pod značkou DotArt Jana. V spolku pripravuje výtvarné dielne pre rodičov s deťmi zamerané na ľudové tradície a je členkou FS Marjánka. Medzi jej záľuby patrí okrem tanca, cvičenia a rôznych výtvarných techník aj turistika, záhradkárčenie a výtvarné umenie.

Barbara Tumpach

Barbara Tumpach
členka spolku

Viac informácií už čoskoro.

Jana Vaďurová

Jana Vaďurová
členka spolku

Pochádza zo Strážnice, študovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2007 žije vo Viedni a od roku 2011 pracuje na Ekonomickej univerzite vo Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien) ako manažérka pre firemné vzťahy CEMS. Pred materskou dovolenkou sa Marjánka živila najmä hudbou (klarinet, spev). Medzi jej záľuby patrí (nielen folklór) tanec, hudba, spev, divadlo, volejbal, samozrejme, jej rodina a mnoho ďalšieho.

Katarína Wavrouschek

Katarína Wavrouschek
členka spolku

Pochádza z malej obce Vavrišovo (okres Liptovský Mikuláš). Po absolvovaní Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku pokračovala v štúdiu na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene. Už vtedy bolo jej veľkým snom stať sa členkou miestneho folklórneho súboru, ale nikdy nenašla odvahu sa doň prihlásiť. Tento sen sa jej splnil až po viac ako 30 rokoch vo Viedni. Aktívne sa zapojila do činnosti tanečnej sály, folklórnej skupiny a stala sa členkou spolku. Vo Viedni žije už viac ako dvadsať rokov a okrem tanca a spevu sa venuje mnohým rekreačným športom, ako je plávanie, bicyklovanie a jazda na kolieskových korčuliach, ako aj literatúre a náučnej literatúre. Jej krédom je: „S aktivitami môžete začať v každom veku, ale dôležité je, aby ste ich robili radi!“

Martin Zeman

Martin Zeman
člen spolku

Martin Zeman sa narodil v Brne, ale detstvo prežil v Prahe. Jeho rodina sa v roku 2011 presťahovala do Viedne a Martin s bratom Vítom začali vo veku 11 rokov navštevovať Komenského školu vo Viedni. V roku 2021 úspešne ukončil maturitnú skúšku. V súčasnosti študuje učiteľstvo fyziky a matematiky na Viedenskej univerzite. Do Marjánky sa prihlásil kvôli svojmu záujmu o tanec, ktorý prehlbuje navštevovaním stredajších tanečných kurzov. V roku 2021 sa Martin stal aj riadnym členom spolku a aktívne sa zapája do jeho činnosti. Medzi jeho ďalšie záľuby patrí hudba (klavír a gitara) a šport, najmä volejbal a tenis.

Vít Zeman

Vít Zeman
člen spolku

Rodák z Brna, ktorý rovnako ako jeho brat Martin prišiel do Viedne s rodinou v roku 2011, je absolventom Gymnázia Komenského vo Viedni a v súčasnosti študuje na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Vítek má mnoho záľub a záujmov. Medzi športy patria najmä tenis, ping-pong, raketbal, volejbal, ale aj mnohé ďalšie. Rád chodí na výlety do hôr. Miluje aj hudbu a veľmi dobre hrá na flaute. V Marjánke ho najviac nadchla tančiareň ako ideálne spojenie športu a hudby. Vítek je aj členom spolku a keď mu to čas dovolí, rád sa zúčastňuje aj na ďalších spolkových aktivitách.

Lenka Želinská

Lenka Želinská
členka spolku | vedúca kategórií juniorov a dospelých FS Marjánka

Jej rodným krajom je východné Slovensko (Stará Ľubovňa), kam sa rada vracia. Je absolventkou Súkromného konzervatória v Košiciach a študovala pedagogiku súčasného tanca na Súkromnej vysokej škole hudby a umenia mesta Viedeň (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien). Svoje vzdelanie si ďalej rozšírila pomaturitným štúdiom Pedagogiky klasického tanca pre deti do 12 rokov. Od roku 2012 žije vo Viedni a v súčasnosti pracuje ako učiteľka na základnej škole a ako tanečná a pohybová trénerka na voľnej nohe. Je zakladajúcou členkou spolku Marjánka, choreografkou, tanečníčkou a vedúcou dvoch kategórií folklórneho súboru Marjánka. Medzi jej záľuby patrí šport, tanec, hudba, adrenalínové výlety, rodina a priatelia.

Úspech neziskovej organizácie závisí najmä od
od angažovanosti a nadšenia jej členov.