Srdečné poďakovanie

...našim partnerom, sponzorom a podporovateľom!

Bez spolupráce a podpory mnohých organizácií, inštitúcií, firiem a veľkého množstva dobrovoľníkov a nadšencov by bola činnosť spolku v takomto rozsahu dnes nemysliteľná. Chceli by sme sa im všetkým poďakovať, ako aj každému z našich priateľov a rodinných príslušníkov, ktorí sa často zapájajú do činnosti spolku a pomáhajú nám, ako sa len dá!

Veľmi si vážime spoluprácu so všetkými našimi partnermi, sponzormi a darcami. Konkrétne:

Sponzori

Darcovia v roku 2021/2022 (od €100,-)

  • Rodina Kolářova
  • Helena K.
  • Martin Furch / Vera Beneda

Veľká vďaka pani Mag. Zuzane Hellovej, majiteľke lekárne “Petrus-Apotheke v 3. viedenskom obvode, ktorá poskytla priestory na uskladnenie krojov nášho folklórneho súboru.

Korunka ku korunce!

Uvítame akúkoľvek formu podpory nášho spolku, či už ide o finančný alebo vecný dar alebo dobrovoľnícku činnosť. Ak máte záujem, neváhajte kontaktovať našu členku Renatu Daryabegi na telefónnom čísle +43 676 510 40 35.

Bankovné spojení:
Tanz-, Musik- & Sprachverein Marjánka
IBAN: AT20 2011 1841 8942 0100 | BIC: GIBAATWWXXX