Impressum

Vydavatel a zodpovědnost za obsah webu

Jméno: Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka

Sídlo: Margarethen am Moos

Korespondenční adresa: 2433 Margarethen am Moos, Am Satzfeld 17
Číslo v centrálním registru spolků (AT): 1150589217

Statutární zástupce: Mgr. Martina Canova