Aktuality | 21.08.2023

V září startuje naše 13. sezóna

Visits: 122

Čas letního odpočinku se pomalu chýlí ke konci a s ním i marjánkovská letní pauza. V září odstartuje náš spolek již 13. sezónu, ve které nabízí zájemcům o folklór, hudbu, tanec či tvoření možnost vybrat si z široké nabídky aktivit.

Pro nejmenší jsou určeny folklórní přípravky: dvě české Srdíčko I a Srdíčko II pod vedením Martiny Canové a slovenská Srdiečko, kterou vede Katarína Kytková. Sem jsou zvány nejen děti, ale i jejich rodiče. Na pravidelných setkáních přípravek se nejmladší děti seznamují s folklórem prostřednictvím písniček, říkadel, tanečků a her. Skrze elementární dramatické, taneční a hudební činnosti si hravou formou upevňují to nejdůležitější – jazykovou znalost mateřštiny.

Skupina mladších žáků se soustředí na prohloubení hudebních, tanečních i dramatických schopností. Děti ve věku od šesti do devíti let se blíže seznamují s českým a slovenským folklórem. Již třetím rokem vede cimbalistka Lenka Blahová dětskou cimbálovou muzikou určenou pro děti od šesti let. Zkoušky probíhají v příjemné atmosféře, přičemž je jejich základem společné muzicírování. Zohledněny jsou ale i individuální schopnosti každého dítěte a rozvoj jeho hudebního talentu.

Mládež si prohlubuje a zdokonaluje pohybové a taneční dovednosti pod vedením Lenky Želinské a Martiny Canové. Seznamuje se s náročnějšími choreografiemi a ve spolupráci s cimbálovou muzikou rozvíjí také zpěvní dovednosti. Vybrané choreografie se nacvičují ve spolupráci s dospělými. Dospělí tanečníci se scházejí ke společnému nácviku lehčích tanečních choreografií na volnočasové úrovni první hodinu zkoušky. V druhé části zkoušky pak nacvičují zkušenější tanečníci náročnější tance. Součástí nácviků se stal také společný zpěv lidových písní, které si je pak možné při nejrůznějších příležitostech zazpívat s naší dospělou cimbálovou muzikou Marjánka.

Pravidelné akce Klubu aktivit Marjánka startují s první česko-slovenskou tančírnou ve středu 20. září. Zde se schází příznivci společenských tanců z řad začátečníků i pokročilých. Během setkání jsou účastníkům k dispozici lektoři Ella Steirer a Jason Ribitsch, profesionální tanečníci latinsko-amerických tanců. V říjnu se pak uskuteční první z výtvarných workshopů pod vedením Jany Šimkové. Zváni jsou všichni, kteří se nechají rádi inspirovat, těší je tvořit a učit se novým výtvarným technikám.

Těšíme se na setkání při některé z pravidelných aktivit či na mimořádných akcích pořádaných spolkem Marjánka. Máte-li jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte nás kontaktovat, rádi vám na něj odpovíme.

FS Marjánka

Klub aktivit Marjánka