6. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2019

6. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2019

Sezóna 2022/2023

Prípravka Srdíčko

Na pravidelných stretnutiach sa mladí tanečníci, speváci a hudobníci zoznamujú s českým folklórom prostredníctvom piesní, riekaniek, tancov a hier. Pomocou elementárnych tanečných a hudobných aktivít si hravou formou upevňujú svoje znalosti materinského jazyka. Počas nácvikov sa učia prvé tanečné kroky, správne držanie tela a orientáciu v priestore. Precvičujú si tiež intonáciu, rytmizáciu a hru na Orffove nástroje.

Vek: deti vo veku od 4 do 7 rokov, ktorých materinským jazykom je čeština
Vedúci: Mgr. Martina Canova
Miesto konania: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Čas: středa, 15:30–⁠16:30
Začiatok sezóny: 21.09.2022
Príspevok spolku: 60,- EUR / semestr (deti členov spolku majú 50 % zľavu)
Prihláška ku stiahnutiu

Informácie a registrácia:

Mgr. Martina Canova
Tel.: +43 676 93 06 659
E-Mail: office@marjanka.at

Späť na prehľad všetkých kategórií
6. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2019

6. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2019

Tradície sú dušou národa. Ak na ne zabudneme, stratíme ju…
– Eva Mariánková –