Cimbalová muzika

Cimbalová muzika Marjánka

Prvá cimbalová kapela vznikla v roku 2018 v celkovom počte ôsmich hudobníkov, ale krátko po založení spolku sa jeho veľká časť oddelila od Marjánky a v októbri 2019 založila novú samostatnú hudobnú skupinu. V nasledujúcich rokoch 2020–2021 došlo kvôli obmedzeniam a výlukám buď k úplnému zastaveniu nácvikov, alebo len k veľmi nepravidelným stretnutiam celej Marjánky. Založenie novej cimbalky sa javilo ako nereálny cieľ. Túžbu a nadšenie cimbalistky Lenky Blahovej viesť vlastnú cimbalovú kapelu vo Viedni privítali a podporili všetci členovia spolku.

Na jeseň 2021 sa jej podarilo založiť detskú cimbalovú muziku. Možno práve to bol ten potrebný impulz, aby sa v roku 2022 rozšírili rady Marjánky o nových členov – nadšených muzikantov. Založenie cimbalovej hudby pre dospelých na seba nenechalo dlho čakať. Prvé spoločné vystúpenie sa uskutočnilo na jeseň toho istého roku na Svätováclavských slávnostiach organizovaných Veľvyslanectvom Českej republiky vo Viedni. Cimbalová kapela reprezentuje Marjánku na podujatiach nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí. Dospelí radi podporujú mladých muzikantov z detskej cimbalovej muziky, ktorým pomáhajú počas skúšok pred každým vystúpením. Úzko spolupracujú aj s tanečnou zložkou FS Marjánka, ktorú hudobne sprevádzajú na verejných vystúpeniach.

Vedúca cimbalovej hudby:

MgA. Lenka Blahová
Tel.: +43 664 10 27 489
E-mail: office@marjanka.at

 

Aktuálne obsadenie:

Primáš: Marián Jusko & Libor Meisl
Cimbál: Lenka Blahová
Kontrabas: Tomáš Rehák

Máte záujem o naše vystúpenia?

Neváhajte kontaktovať vedúcu cimbálovej muziky Marjánka Lenku Blahovou na tel. čísle +43 664 10 27 489. Rada vám odpovie na všetky vaše otázky.