História, súčasnosť a budúcnosť

Česká a slovenská menšina v Rakúsku

História

Dejiny českej a slovenskej národnostnej menšiny v Rakúsku siahajú veľmi ďaleko a skúmajú ich mnohí historici. Ich výsledky boli publikované vo vedeckých prácach, monografiách a popularizačných textoch.

Stopy existence Čechů jak v minulosti, tak v současném životě Vídně nelze přehlédnout. Česká příjmení, slova převzatá do vídeňského dialektu a jídla českého a moravského původu, která pevně zakotvila ve vídeňském jídelníčku, jsou snad nejmarkantnější známky existence české národnostní skupiny ve Vídni.

Četné významné osobnosti Rakouska mají svůj původ v české menšině, ať již byli, či jsou uvědomělými členy této menšiny, nebo plně asimilovanými příslušníky rakouské společnosti. Uvědomění si a porozumění této skutečnosti je důležitým předpokladem nejen pro pochopení vlastní identity a vlastního životního prostoru, ale i multikulturality celé Evropy.

(Zdroj: Vlasta Valeš, Die Wiener Tschechen einst und jetzt/Vídeňští Češi včera a dnes, Praha 2004, s. 137)

Súčasnosť

Život v menšine možno prirovnať k životu dediny, kde každú organizáciu reprezentuje jeden rodinný dom. Ako každá skutočná dedina, aj tá naša – menšinová – má kostol, školu, niekoľko krčiem a periodiká, ktoré informujú o jej živote. Dokonca aj štátne médiá majú svoje vlastné programy pre etnické skupiny. Česká a slovenská komunita sa tak môže neustále rozvíjať. V menšine pôsobí mnoho spolkov a organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a náboženstva.

Vo Viedni pôsobí široká škála českých, slovenských alebo česko-slovenských spolkov. Pôsobí tu spevácky zbor, amatérske divadlo, kultúrne organizácie organizujúce podujatia pre menšinu, folklórne a tanečné súbory, športové kluby, katolícke združenie a vzdelávacie inštitúcie. Okrem toho vo Viedni pôsobia spolky, ktoré organizujú besedy a prednášky so zaujímavými osobnosťami alebo exkurzie, nadväzujú kontakty alebo organizujú výlety a exkurzie. Vedle týchto registrovaných organizácií existuje vo Viedni mnoho záujmových skupín, ktoré organizujú vlastné aktivity bez inštitucionálneho patronátu, ako aj rôzne platformy na výmenu informácií. Navyše je vo Viedni niekoľko reštaurácií, ktoré ponúkajú vynikajúce české a slovenské jedlá, a nie je ťažké nájsť lekárov, právnikov a prekladateľov so znalosťou češtiny a slovenčiny.

Budúcnosť

Odpověď na otázku, jak dlouho ještě bude česká menšina schopna odolávat asimilačním tlakům, je závislá na mnoha faktorech. V městském prostředí, kde žije menšina roztroušená mezi většinovým obyvatelstvem a v daleko větší míře uzavírá smíšená manželství, je rychlost asimilace vyšší než u menšin, které tvoří souvislé osídlení ve venkovském prostředí.

Důležitým faktorem, který působí na ochotu asimilovat, je image menšiny, ale i image mateřského státu u ostatního obyvatelstva v zemi, kde menšina žije.

(Zdroj: Vlasta Valeš, Die Wiener Tschechen einst und jetzt/Vídeňští Češi včera a dnes, Praha 2004, s. 137)

To, ako bude menšina vyzerať v budúcnosti a čo budú jedného dňa písať historici o jej živote v 22. storočí, závisí od úsilia a činov každého z nás. Ak hľadáte české alebo slovenské organizácie, médiá alebo iných partnerov na spoluprácu vo Viedni, vybrali sme pre vás niekoľko užitočných odkazov.

Užitočné odkazy