Obecné informácie

Tanečný, hudobný a jazykový spolok Marjánka

Združovanie Čechov a Slovákov v rôznych organizáciách má v Rakúsku a v samotnej Viedni dlhú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj činnosť česko-slovenskéhych spolkov, ktorý vznikol pod názvom Tanečný, hudobný a jazykový spolok Marjánka nedávno, v septembri 2019. Táto nezisková organizácia sa v roku 2020 stala členom Menšinovej rady českej a slovenskej vetvy v Rakúsku.

Spolok sleduje výlučne verejnoprospešné ciele, ktoré sú zakotvené v stanovách, ktoré členovia bez výnimky ctia a dodržiavajú. V súčasnosti má približne štyridsať riadnych členov, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti výlučne na dobrovoľnej báze.

Dôležitú úlohu v činnosti spolku zohráva ľudová hudba a tanec, jazyk, tradície a zvyky, ako aj práca s deťmi a mládežou. Organizácia je rozdelená do dvoch sekcií, v rámci ktorých organizuje rôzne aktivity pre deti, mládež a dospelých. Sú to:

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú radi českú a slovenskú kultúru a bohaté tradície oboch krajín alebo ich chcú spoznať.

Čo robíme?

  • organizujeme spoločné stretnutia menšiny v rámci rôznych voľnočasových aktivít
  • pripravujeme raz ročne koncert folklórneho súboru Marjánka
  • podporujeme deti a mladých ľudí v hudobných a tanečných zručnostiach so zameraním na ľudové umenie
  • staráme sa o jazykové kompetencie detí a mládeže v ich materinskom jazyku a prehlbujeme ich
  • prezentujeme českú a slovenskú kultúru v Rakúsku
  • prepájame komunity krajanov v Rakúsku
  • spolupracujeme s inými menšinovými spolkami a inštitúciami v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku

ZAUJALI SME VÁS?

Do spolku sa môže zapojiť alebo ho podporiť ktokoľvek

Informácie o členstve a podmienkach vstupu do spolku nájdete v sekcii Členovia. Ak chcete prispieť na dobrú vec a finančne nás podporiť, všetko potrebné nájdete v sekcii Partneri a sponzori.