Dominik Vaďura, Evonny Hochberger | 2018

Dominik Vaďura, Evonny Hochberger | 2018

Sezóna 2022/2023

Deti od 6 do 9 rokov

Skupina mladších žiakov sa zameriava na prehlbovanie základných hudobných, tanečných a dramatických schopností. Zároveň sa učia novým dovednostiam a oboznamujú sa s českým a slovenským folklórom. Mladší žiaci úzko spolupracujú s našou detskou cimbalovou muzikou. Svoje choreografie vrátane spevu piesní s nadšením prezentujú na rôznych vystúpeniach.

Vek: od 6 do 9 rokov
Vedúci: Mgr. Katarína Kytková
Miesto konania: Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien
Čas: streda, 16:30–17:30
Začiatok sezóny: 14.09.2022
Príspevok spolku: 60,- EUR / semestr (deti členov spolku majú 50 % zľavu)

Prihláška ku stiahnutiu
Informácie a registrácia:
Mgr. Katarína Kytková

Tel.: +43 699 18 23 83 17
E-Mail: office@marjanka.at

Späť na prehľad všetkých kategórií
Dominik Vaďura, Evonny Hochberger | 2018

Dominik Vaďura, Evonny Hochberger | 2018

Tradície sú dušou národa. Ak na ne zabudneme, stratíme ju…
– Eva Mariánková –