Klub aktivit Marjánka

Základné údaje

Záujmové aktivity pre deti a dospelých

Klub aktivít Marjánka doplňuje našu ponuku. Členovia klubu organizujú rôzne voľnočasové a záujmové aktivity pre ostatných členov, ako aj pre iné záujmové menšinové skupiny a širokú verejnosť.

Podnet na založenie novej sekcie dali študenti gymnázia, ktorí si chceli zopakovať tanečné kroky pred plesovou sezónou. Plán zorganizovať prvú česko-slovenskú tančiareň pre záujemcov o spoločenské tance sa zrodil v priebehu roka 2019. Na jeseň toho istého roku začala svoju činnosť pod vedením Ivany Petruželovej. K tančiarni sa pridali ďalšie nápady na záujmové krúžky a workshopy, a tak vznikla táto voľnočasová časť spolku.

Aktivity, workshopy a iné projekty sa organizujú podľa záujmu krajanskej komunity a finančných možností spolku. Bez nadšencov, ktorým záleží na menšine, ktorí sa chcú podeliť o svoje schopnosti a urobiť niečo pre iných, by sme tieto voľnočasové aktivity nemohli ponúkať.

Chcete ponúknuť a zorganizovať novú aktivitu? Pridajte sa k nášmu tímu!

Chcete sa dozvedieť viac o našej ponuke? Zistite viac: