Prehľad spolkovej činnosti

Výročné správy

Výročná správa poskytuje podrobný prehľad o vývoji spolku za uplynulý kalendárny rok. Nájdete v nej informácie o najdôležitejších aktivitách a udalostiach uplynulého obdobia, o realizovaných projektoch alebo o našich plánoch do budúcnosti. Jej súčasťou je aj účtovná závierka a správa revíznej komisie. Vôbec prvá výročná správa v histórii Tanečného, hudobného a jazykového spolku Marjánka za rok 2020 bola predložená v máji 2021.

Jednotlivé dokumenty vo formáte PDF si môžete otvoriť priamo vo svojom prehliadači kliknutím na titulnú stranu nižšie.

Včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, platí však to, čo je dnes.

A to je pre nás najkrajší dar.