Pohled do uplynulých let

Naše historie

História zohráva dôležitú úlohu pre každú organizáciu a je samozrejme veľmi dôležitá aj pre nás. Všetko sa to začalo v júli 2011 na oslave narodenín súčasnej predsedníčky Martiny Canovej. Počas rozhovoru s Květou Apolinovou sa obe dámy rozhodli dobrovoľne ponúknuť voľnočasový krúžok českých ľudových tancov deťom vo veku od 4 do 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu pri Školskom spolku Komenského. Z tejto myšlienky sa zrodil konkrétny plán, ktorý sa následne realizoval.

Na začiatku nového školského roka sa do Marjánky prihlásilo 16 detí. Tím tvorili len dvaja ľudia. V nasledujúcich rokoch záujem o súbor rástol, až v roku 2018 dosiahol rekordný počet 90 členov. V dôsledku toho sa enormne zvýšila administratívna záťaž. Reštrukturalizácia na registrovanú organizáciu – spolok – bola potom nevyhnutná.

Dějiny v obrazech

Zakladateľky Marjánky – Martina Canova a Květa Apolin

Prvé vystúpenie | Veľvyslanectvo Českej republiky vo Viedni | 2012

Radka Westerkamp počas tréningu | 2014

Vystúpenie pre rakúskeho prezidenta počas návštevy škôl Komenského | 2014

1. výročný koncert Marjánky | 2014

Nácvik folklórneho súboru | 2015

3. výročný koncert folklórneho súboru | 2016

Prvé tréning kategórie mládeže a dospelých | 2017

Festival Setkání pod Taneční horou, Mikulov – účinkujúci s organizačným tímom | 2017

Skúška novozaloženej cimbalovej kapely | 2018

Zahájenie tanečných večerov | 2019

Slávnostné založenie spolku | 26.09.2019

Časová osa

2023

Slávnostný krst novej cimbalovej muziky Marjánka

23. apríla sa v sále Slovanskej besedy uskutočnil koncert, na ktorom sa predstavila naša cimbalová hudba Marjánka v novom zložení: Libor Meisl a Marián Jusko (husle), Tomáš Rehák (kontrabas), Helena Stella Kramářová (flauta) a Lenka Blahová (cimbal).

2021

Ponuka sa rozširuje o nové voľnočasové krúžky a workshopy

V septembri 2021 sa podarilo zrealizovať množstvo nápadov a spustiť tieto aktivity: detská cimbalová muzika (Lenka Blahová), tvorivé dielne zamerané na tradície (Jana Šimková), Srdiečko (Katarína Kytková) a klub Z rozprávky do rozprávky (Martina Canova).

2020

Dokončenie novej koncepcie spolku

So vznikom spolku bolo potrebné zmeniť celú štruktúru existujúcej organizácie a vypracovať koncepciu, ako bude nová organizácia vyzerať. Pod hlavičkou spolku začali fungovať dva samostatné subjekty, a to vlastný folklórny súbor a klub aktivít, ktorý ponúka rôzne voľnočasové krúžky a workshopy pre všetky vekové kategórie.

2019

Slávnostné založenie a začiatok tanečných večerov

Dňa 26. septembra 2019 podpísalo 21 členov bývalého česko-slovenského folklórneho súboru Marjánka stanovy spolku a iniciovalo zápis do registra spolkov. Dňa 16. októbra bol v rakúskom centrálnom registri spolkov zaregistrovaný nový subjekt pod číslom 1150589217 pod názvom Tanečný, hudobný a jazykový spolok Marjánka. Na jeseň 2019 sa začali organizovať aj česko-slovenské tanečné večery pod vedením Ivany Petruželovej.

2018

Založenie cimbalovej hudby

Dlho očakávané založenie vlastného hudobného telesa, ktoré si vyžiadalo veľa príprav, sa stalo skutočnosťou 4. júna 2018. V tento deň bola v reštaurácii Dreier v 3. viedenskom obvode založená nová cimbalová hudba. V tomto zoskupení hralo celkovo osem hudobníkov, ale krátko po založení spolku sa veľká časť tejto skupiny od Marjánky oddelila a v októbri 2019 samostatne založila novú hudobnú skupinu.

2017

Otvorenie dvoch nových kategórií a zmena názvu organizácie

V marci 2017 sa zrodila myšlienka vytvoriť juniorskú a dospelú kategóriu folklórneho súboru. Odborne ich zastrešovala najprv Anna Prokopová, neskôr Lenka Želinská - súčasná choreografka. Keďže v týchto dvoch kategóriách bolo veľa slovenských členov, oficiálny názov sa zmenil z "Marjánky" na "Česko-slovenský folklórny súbor Marjánka". Organizačný tím sa posilnil o nové tváre: Karla Zemanová, Beata Bičanová a David Umscheidt.

2014

Prvý výročný koncert Marjánky

Na jar 2014 sme zorganizovali prvý výročný koncert Marjánky. Prvý výročný koncert sa mohol uskutočniť vďaka intenzívnej práci Martiny Canovej, Květy Apolin, Radky Westerkamp a Mirky Rührig.

2013

Profesionálne posilnenie tímu

Dôležitým medzníkom pre mladú organizáciu bol príchod Radky Westerkamp - profesionálnej tanečnice a choreografky. Radka od začiatku zohrávala rozhodujúcu úlohu pri výbere tancov, ich choreografií alebo pri programovaní výročných koncertov a predstavení.

2011

Položenie základného kameňa Marjánky

Víziou dvoch zakladateliek – Martiny Canovej a Květy Apolin – nebolo založiť spolok, ale pracovať s deťmi na dobrovoľníckej báze. Chceli odovzdať to, čo sami zdedili po svojich predkoch. Sú to poklady, ktoré sa nedajú kúpiť, ale odovzdávajú sa z generácie na generáciu - naše zvyky, tradície, folklór, jazyk, piesne, tance, staré ľudové recepty a láska k tradíciám. Je len na nás, či sa o tieto poklady chceme starať a odovzdávať ich ďalším generáciám.

Kde je vôľa, tam je aj cesta.