Zastrešujúca organizácia

Menšinová rada českej a slovenskej vetvy v Rakúsku

Organizácia, ktorá zastupuje záujmy združených spolkov a národnostných menšín vo vzťahu k rakúskej spolkovej vláde, sa nazýva Menšinová rada českej a slovenskej vetvy v Rakúsku. Jej činnosť bola obnovená v roku 1951. Je aktívna aj v oblasti verejnoprávnych médií a spoluorganizuje Ples menšín. K 1. júnu 2022 bolo v menšinovej rade zastúpených celkovo 18 združení a spolkov, ktoré sa pravidelne stretávajú

Viedenské slobodné listy

České menšinové noviny Vídeňské svobodné listy vychádzajú vo Viedni od roku 1946, v súčasnosti s periodicitou 14 dní. Niektoré články sú písané aj v slovenčine. Čitatelia sa v nich dozvedia o aktuálnom dianí v menšine. Nájdu tu aj ďalšie zaujímavé rubriky, ako sú fejtóny, historické okienko, poézia, inzeráty a zoznam kultúrnych podujatí. Predplatné na rok stojí 35,- EUR a môžete si ho objednať na tomto odkaze.

Ples Čechov a Slovákov v Rakúsku

Raz ročne sa v Parkhoteli Schönbrunn koná Reprezentačný a maturitný ples viedenských Čechov a Slovákov, ktorý organizuje Rada pre menšiny spolu so Školským spolkom Komenský. Ples, ktorý sa tradične začína slávnostnou polonézou, je významnou spoločenskou udalosťou pre celú menšinu.