8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

Sezóna 2023/2024

Prípravka Srdiečko

Na pravidelných stretnutiach sa mladí tanečníci, speváci a hudobníci zoznamujú so slovenským folklórom prostredníctvom piesní, riekaniek, tancov a hier. Pomocou elementárnych tanečných a hudobných aktivít si hravou formou upevňujú svoje znalosti materinského jazyka. Počas nácvikov sa učia prvé tanečné kroky, správne držanie tela a orientáciu v priestore. Precvičujú si tiež intonáciu, rytmizáciu a hru na Orffove nástroje.

Vek: od 3 do 6 rokov so slovenčinou ako materinským jazykom
Vedúci: Mgr. Katarína Kytková
Miesto konania: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Čas: streda, 16:00–17:00
Začiatok sezóny: 27.09.2023
Príspevok spolku: 60,- EUR / semestr (deti členov spolku majú 50% zľavu)
Prihláška ku stiahnutiu

Informácie a registrácia:

Mgr. Katarína Kytková
Tel.: +43 699 18 23 83 17
E-mail: office@marjanka.at

Späť na prehľad všetkých kategórií
8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

8. výročný koncert folklórneho súboru Marjánka | 2023

Tradície sú dušou národa. Ak na ne zabudneme, stratíme ju…
– Eva Mariánková –