Folklórny súbor Marjánka

Obecné informácie

Folklór ako jadro organizácie

Základný kameň česko-slovenského folklórneho súboru Marjánka bol položený v roku 2011. V prvých rokoch to bol popoludňajší krúžok pre deti a žiakov Školského spolku Komenský. Marjánka sa postupne stala voľnočasovou aktivitou nielen pre deti, ale pridali sa k nej aj dospelí tanečníci, speváci a hudobníci. To bol aj podnet na vznik cimbalovej hudby Marjánka, ktorá bola slávnostne založená 4. júna 2018.

Po vzniku spolku, následných výlukách a prestávke v skúšaní sa však súbor musel znovu zostaviť. V priebehu roka 2022 sa k foklórnemu súboru Marjánka pridali hudobníci, ktorí mali záujem o vytvorenie nového súboru, a tak vznikla nová Cimbalová muzika Marjánka v úplne novom zložení.

 

V septembri 2019 sa súbor stal súčasťou nového krajanského spolku s názvom “Tanečný, hudobný a jazykový spolok Marjánka“. Členmi súboru sú deti od 4 rokov, mládež a dospelí, ktorí v súčasnosti nacvičujú v šiestich rôznych vekových kategóriách. Samostatným súborom je naša cimbalová hudba, ktorá má súbor pre dospelých aj pre deti.

Tematickým zameraním súboru Marjánka je štylizovaný folklór. Repertoár piesní a tancov je rovnako pestrý ako jeho členovia alebo ich predkovia, ktorí prišli do Rakúska z rôznych častí Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. Marjánka má však aj členov, ktorí nemajú tieto korene, ale našli tu lásku k českým a slovenským ľudovým tradíciám a kultúre.

 

Samozrejme, k folklóru neodmysliteľne patria aj kroje. Tak ako v dávnejších dobách, keď kroj na prvý pohľad zaraďoval svojho nositeľa do určitej spoločenskej vrstvy a regiónu, aj naše kroje odrážajú rôznorodosť našich členov s českými a slovenskými koreňmi. Aký je teda náš marjánsky kroj? Viac informácií nájdete tu.

NAŠE KROJE