8. výroční koncert folklórního souboru Marjánka | 2023

8. výroční koncert folklórního souboru Marjánka | 2023

Sezóna 2023/2024

Přípravka Srdiečko

Na pravidelných setkáních se malí tanečníci, zpěváci a hudebníci seznamují se slovenským folklórem prostřednictvím písniček, říkadel, tanečků a her. Skrze elementární taneční a hudební činnosti si hravou formou upevňují jazykové znalosti mateřštiny. Během zkoušek se naučí svým prvním tanečním krokům, správnému držení těla a orientaci v prostoru. Procvičují se také v intonaci, rytmizaci a hře na Orffovy hudební nástroje.

Věk: od 3 do 6 let se slovenštinou jako mateřským jazykem
Vedoucí: Mgr. Katarína Kytková
Místo konání: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Čas: středa, 16:00–17:00
Začátek sezóny: 27.09.2023
Příspěvek spolku:
60,- EUR / semestr (děti členů spolku mají 50% slevu)
Přihláška ke stažení

Informace a registrace: 

Mgr. Katarína Kytková
Tel.: +43 699 18 23 83 17
E-Mail: office@marjanka.at

Zpět k přehledu všech kategorií
8. výroční koncert folklórního souboru Marjánka | 2023

8. výroční koncert folklórního souboru Marjánka | 2023

Tradice jsou duší národa. Zapomeneme-li na ně, přijdeme o ni…
– Eva Mariánková –