6. výroční koncert folklorního souboru Marjánka | 2019

6. výroční koncert folklorního souboru Marjánka | 2019

Sezóna 2022/2023

Přípravka Srdíčko

Na pravidelných setkáních přípravky se malí tanečníci, zpěváci, hudebníci a herci seznamují s českým folklórem a lidovými pohádkami prostřednictvím písniček, říkadel, tanečků a her. Skrze elementární dramatické, taneční a hudební činnosti si hravou formou upevňují to nejdůležitější – jazykové znalosti mateřštiny. Během zkoušek se naučí svým prvním tanečním krokům, správnému držení těla a orientaci v prostoru i základům jevištní mluvy. Procvičují se také v intonaci, rytmizaci a hře na Orffovy hudební nástroje.

Věk: děti od 4 do 7 let s češtinou jako mateřským jazykem
Vedoucí: Mgr. Martina Canova
Místo konání: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Čas: středa, 15:30–⁠16:30
Začátek sezóny: 21.09.2022
Příspěvek spolku: 60,- EUR / semestr (děti členů spolku mají 50% slevu)
Přihláška ke stažení

Informace a registrace:

Mgr. Martina Canova
Tel.: +43 676 93 06 659
E-Mail: office@marjanka.at

Zpět k přehledu všech kategorií
6. výroční koncert folklorního souboru Marjánka | 2019

6. výroční koncert folklorního souboru Marjánka | 2019

Tradice jsou duší národa. Zapomeneme-li na ně, přijdeme o ni…
– Eva Mariánková –