Motor každého spolku

Členové

Nejcennějším kapitálem každé neziskové organizace je její členská základna, která je velmi různorodá. Všichni naši členové jsou šikovní, kreativní a talentovaní a každý z nich vyniká v jiné oblasti. Vyjádřit by se to dalo slovy Jana Wericha:

Ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.

Stejně jako v citované písni tvoří členskou základnu lidé různých profesí, náboženských vyznání, politického přesvědčení a národností. Jedno však máme společné – zájem o českou a slovenskou kulturu a tradice. Právě tam, v těchto krásných zemích, má většina z nás své kořeny.

Chcete se stát členem spolku, spolurozhodovat o jeho fungování a přímo ovlivňovat jeho činnost? Noví a motivovaní členové jsou vždy vítáni!

Žádost o členství

Mám zájem o členství:

 • členem se může stát každý, kdo je starší 15 let
 • předpokladem je samozřejmě souhlas s našimi základními hodnotami a cíli. Přečtěte si naše stanovy a kodex chování, abyste se dozvěděli více o spolku a našich základních hodnotách
 • chcete-li se stát členem, musíte vyplnit žádost o vstup do spolku a odevzdat ji vedení spolku
 • pro vstup do spolku musí být žádost o přijetí do spolku nejprve posouzena a přijata výborem spolku
 • roční členský příspěvek ve výši 50,- EUR se platí jednou za kalendářní rok v únoru. Tuto částku je třeba uhradit při první registraci podle aktuálního ceníku. Při převodu peněz zadejte do pole “účel platby” své jméno a příjmení, členský příspěvek, rok, např. Max Mustermann_Mitgliedsbeitrag2023
 • bankovní spojení: Tanz-, Musik- & Sprachverein Marjánka
  IBAN: AT20 2011 1841 8942 0100 | BIC: GIBAATWWXXX

Výhody pro naše členy:

 • jako člen spolku máte nárok účastnit se všech akcích spolku zdarma nebo za zvýhodněné ceny
 • děti našich členů mají 50% slevu na všechny nabízené kroužky
 • jako řádný člen máte právo hlasovat na výroční valné hromadě, můžete být sami zvoleni do výkonného výboru a zároveň spolurozhodovat o dění ve spolku
 • máte také možnost se zapojit do aktivit a kreativně se spolupodílet na jejich organizaci

Zrušení členství: 

 • zrušení členství je definováno ve stanovách
 • je nezbytné dodržet smluvně stanovenou výpovědní lhůtu a informaci o vystoupení ze spolku dodat písemnou formou poštou nebo e-mailem

Naši členové se představují

Martina Canova

Martina Canova
předsedkyně | vedoucí přípravky Srdíčko

Martina pochází z malebného podhorského města Jeseník. Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Střední pedagogické škole v Krnově a obor Český jazyk a hudební výchova pro 2. a 3. stupeň na Filozofické fakultě OU v Ostravě. V Rakousku žije od roku 2001, momentálně je zaměstnaná jako asistentka generálního ředitele v mezinárodním koncernu AXPO. Je spoluzakladatelkou a hlavním “tahounem” spolku Marjánka. Zastává rovnou několik funkcí a kromě toho sama marjánkovskou hudebně-dramatickou přípravku folklórního souboru. K jejím zálibám patří hudba, tanec, práce s dětmi, turistika, lyžování a všechny aktivity spojené s Marjánkou. Více se o naší předsedkyni můžete dozvědět z článku “Vídeňská stopa jesenické učitelky” na webových stránkách PositivJe.

Monika Caudr

Monika Caudr
1. místopředsedkyně | vedoucí FS Marjánka

Pochází z obce Lorinčík (městská část Košic). Od dětství se věnuje hudbě a hře na klavír. Dlouhá léta působila v kostele jako varhanice, zpívala v různých sborech, hrála v Ochotnickém divadle v Lorinčíku a tančila ve FS Východniar. Vystudovala obor Učitelství náboženství a etiky na řeckokatolické teologické fakultě v Prešově na UPJŠ a následně při práci studovala filozofii na Katolické univerzitě v Lublinu (Polsko). Přednášela na katedře filozofie Katolické univerzity v Ružomberku. V roce 2000 přišla do Rakouska a dnes pracuje v redakci ORF pro českou a slovenskou menšinu jako moderátorka. Cestu k Marjánce našla přes svého syna a v roce 2017 se stala členkou folklorního souboru Marjánka. Od roku 2019 je místopředsedkyní spolku a rok později začala působit jako vedoucí folklorního souboru. Její záliby jsou: folklór a tradice, tanec a zpěv, hra na klavír, divadlo, práce na zahradě, turistika, ruční práce a moderování.

Miroslava Buchwald

Miroslava Buchwald
2. místopředsedkyně

Miroslava se narodila v Trnavě, ale vyrůstala v Dolnom Ohaji na jižním Slovensku. Ve Vídni žije od jara 2003 a nyní pracuje jako zdravotní sestra v domově důchodců. Do Marjánky se dostala díky synovi Adamovi, který ji navštěvuje už od školky. V září roku 2018 ji Martina Canova oslovila, aby se i ona sama přidala k členům souboru. Nezaváhala ani na okamžik a společně se svou kamarádkou Melindou Greško začala pravidelně navštěvovat tréninky. V roce 2019 byla jednou z 21 zakládajících členů spolku a od jeho začátku je také součástí výboru. Mirka je člověk, který ve svém slovníku nemá slovo nuda. Ráda zkouší nové věci, setkává se s kamarádkami, čte a maluje. Mezi její další záliby patří vaření, poslech hudby a také Marjánka, zejména pak její čtvrteční taneční tréninky.

Karla Zemanová

Karla Zemanová
pokladník

Karla pochází z Beskyd, z Frenštátu pod Radhoštěm, kde už v dětství navštěvovala folklorní  soubor Valášek. V Brně vystudovala molekulární biologii a genetiku a v tomto oboru pracovala. V Rakousku se “rekvalifikovala” na sociální pracovnici a pečovatelku a nyní pracuje v domě pro seniory. Do Vídně přišla na podzim 2015. Brzy nato poznala Martinu Canovou, která ji přivedla k Marjánce, a stala se tak jednou ze zakládajících členek spolku. Je členkou výboru a zastává funkci pokladníka. Marjánka jí pomohla realizovat se hned na začátku pobytu ve Vídni, poznat nové lidi a navázat na něco známého z domova. Čas ráda tráví s rodinou, hraním her či zpěvem. Přírodní vědění zůstalo po původním povolání jako koníček.

Věra Beneda

Věra Beneda
zástupkyně pokladníka

Věra pochází z českého města Stochov, rodiště sv. Václava (dle pověsti souvisí název obce s tím, že prý měl “sto chův”). Po maturitě na gymnáziu v nedalekém Novém Strašecí, kde také navštěvovala taneční folklorní soubor Čtyřlístek, úspěšně absolvovala studium germanistiky na Karlově univerzitě a obor Tělesná výchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Poté pracovala v dceřiné společnosti rakouské firmy v Praze, ve které měla na starosti daňové poradenství a audit rakouských společností působících v Čechách. Láska ji ale nakonec zavedla do Vídně, kde se několik let ještě věnovala účetnictví, aby se nakonec v roce 1998 dostala k práci, která je jejím posláním dodnes. Věra učí studenty gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni. Ve škole se také dozvěděla o folklorním souboru Marjánka a od roku 2017 je společně se svým manželem jeho nadšenou členkou.

Jana Šimková

Jana Šimková
zapisovatelka | lektorka výtvarných dílniček

Jana je rodilá brňačka, vystudovala Taneční konzervatoř – obor klasický balet a JAMU – obor Taneční pedagogika. Působila 15 let v Národním divadle v Brně a také v Zemském divadle v Linci (Landestheater Linz). V současnosti je majitelkou pohybového studia – Fitstudio Jana v Brně. Stěžejní činností studia je pilates, zdravotní cvičení a jiné formy funkčního pohybu. Ve Vídni působí od roku 2020, kam se přestěhovala za svým přítelem. Věnuje se zde výtvarné činnosti – technice Dot Painting pod značkou DotArt Jana. Ve spolku připravuje výtvarné dílny pro rodiče s dětmi se zaměřením na lidové tradice a stala členkou FS Marjánka. K jejím zálibám patří kromě tance, cvičení a různých výtvarných technik turistika, zahrada a umění.

Helena Stella Kramářová

Helena Stella Kramářová
zástupkyně zapisovatelky

Helena pochází z pruské části Opavského Slezska. Navštěvovala pedagogické lyceum v Odrách, poté vystudovala germanistiku a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci doktorského studia se vydala na výzkumný pobyt do Vídně a zůstala zde doposud. V současné době pracuje v archivu Spolku přátel hudby ve Vídni. Členkou spolku Marjánka je od roku 2021 a pravidelně se účastní jeho aktivit. Díky Marjánce opět hraje na zobcovou flétnu a tančí ve folklorním souboru. Vedle toho jsou jejími koníčky hra na klavír, jízda na kole a bruslích. Její velkou zálibou je bádání v archivech.

Michaela Albadri

Michaela Albadri
členka spolku

Michaela vyrostla v Mikulově nedaleko rakouských hranic. Vystudovala obor Ošetrovatelství v Trenčíně a magisterský obor Ošetřovatelství v gerontologii na Masarykově univerzitě v Brně. Ve Vídni žije od roku 2018. Marjánku a její aktivity začala navštěvovat spolu se svou dcerou od září roku 2021 a posléze se stala sama členem spolku. Mezi její koníčky a záliby patří –  když časové možnosti dovolí – cestování, výlety na kole a do přírody, návštěvy kulturních akcí, pečení, malování, dobrovolnická činnost.
Lenka Blahová

Lenka Blahová
členka spolku | vedoucí cimbálové muziky FS Marjánka

Lenka žije muzikou už od malička. Pochází z malebné valašské vesnice Hutisko-Solanec. Hru na cimbál vystudovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a dále na Akademii Ference Liszta v Budapešti. Ve Vídni vyučuje děti i dospělé hru na cimbál a na klavír. Své mnohaleté folklorní zkušenosti využívá i v souboru Marjánka. V roce 2021 se stala vedoucí hudební složky a založila první vídeňskou dětskou cimbálovou muziku Marjánka, kde pracuje s malými nadějnými hudebníky. největší odměnou jí je, když při hraní vidí nadšení v dětských očích. sama říká: “Není nutné z každého žáka vychovat muzikanta profesionálního, ale šťastného.”

Gudrun Buschbacher

Gudrun Buschbacher
členka spolku

Bližší informace již brzy.

Harald Buschbacher

Harald Buschbacher
člen spolku | člen kontrolní komise

Bližší informace již brzy.

Daniel Canov

Daniel Canov
člen spolku

Rodným městem Daniela je Jeseník. Když se jeho rodina přestěhovala do Rakouska, měl pouhé dva měsíce. Svůj rodný kraj ale miluje a velmi rád se tam vrací. Od útlého dětství vyrůstal dvojjazyčně, svá školní léta až do maturity prožil na školách Komenského ve Vídni. Po maturitě se rozhodl věnovat technice, která jej zajímala již odmala. Nyní studuje na VŠ Technikum obor Mechatronika & robotika, přičemž své první pracovní zkušenosti posbíral ve firmě zabývající se vývojem a konstrukcí robotů. Jako syn jedné ze zakladatelek Marjánky je s její činností úzce spjat již od začátku. Již ve svých 13 letech vypomáhal s technikou při koncertech, doprovázel malé tanečníky v hudebním ansámblu. Později chodil na tréninky juniorské kategorie folklorního souboru a do tančírny. V roce 2019 byl jedním ze zakládajících členů spolku. Kromě toho pomáhá, kde je třeba: od stříhání videí, přes organizaci koncertů až po převážení krojů. Mezi Danielovy zájmy patří technika, létání na kluzáku, klasická hudba, hra na několik hudebních nástrojů, sportovní gymnastika, volejbal, lyžování a vaření.

Michael Canov

Michael Canov
člen spolku | člen kontrolní komise

Michael pochází ze severní Moravy z Ostravy. Po maturitě odešel na studia do Prahy, kde úspěšně absolvoval České vysoké učení technické (ČVUT) – obor Silnoproudá elektrotechnika. Po studiích ho zlákala nabídka práce pro mezinárodní firmu, a tak začal svou kariéru v oblasti finančního auditu, díky čemuž se v roce 2000 přestěhoval se svou rodinou do Rakouska. Jako manžel Martiny (zakladatelky a současné předsedkyně spolku) po deseti letech neodolal a z tiché podpory spolku a občasné výpomoci, např. jako taxikář, se připojil k aktivním členům. V Marjánce se pravidelně účastní středeční tančírny. Tanec doplňuje jeho záliby jako je běh, plavání, četba a sledování dobrých filmů a seriálů.

Patrik Canov

Patrik Canov
člen spolku

Patrik se narodil ve Vídni, ale protože oba jeho rodiče pocházejí z Moravy, má své kořeny v Česku. Svá školní léta strávil na školách Komenského a v létě 2021 na gymnáziu úspěšně odmaturoval. Nyní je studentem vysoké školy oboru Trenérství a sportovního managementu. Volný čas tráví sportováním, nejraději ze všech svých sportovních aktivit má však fotbal. Je členem fotbalového klubu LAC Inter a se svým týmem se aktivně účastní ligových zápasů. Od loňského roku také působí jako asistent trenéra dorostu. V Marjánce se od roku 2015 věnuje nejrůznějším aktivitám. Tančil ve folklorním souboru a nyní rád navštěvuje středeční taneční večery. Pomáhá také při organizaci akcí a s technikou.

Renata Daryabegi

Renata Daryabegi
členka spolku

Renata se narodila v Brandýse nad Labem, do svých 12 let žila v Praze a poté se její rodina přestěhovala do Vídně. V roce 1989 odmaturovala na Obchodní akademii Gmünd. Její vášní vždy bylo cestování, a proto se na začátku své kariéry ucházela o práci u letecké společnosti Austrian Airlines. Přitom si myslela: “Chvilku tu pobudu a poznám svět.” Ta chvíle se však změnila na krásných a nezapomenutelných 29,5 roků. V současné době pracuje ve státním sektoru v datovém a výpočetním středisku. Renata miluje pečení a vaření a s oblibou hledá a zkouší nové recepty. Při akcích spolku Marjánka ji obvykle najdete v bufetu, kde návštěvníci můžou vyzkoušet její kulinářské speciality.

Irena Dopitová

Irena Dopitová
členka spolku

Irena se narodila ve Vsetíně, kde také vyrůstala. V Olomouci na Palackého univerzitě vystudovala Učitelství pro střední školy (hudební výchova a filosofie), ve Vídni na MDW pak koncertní a pedagogický obor Zobcová flétna. Aktuálně pracuje jako soukromá učitelka zobcové flétny, vede soubor dospělých amatérů, skupinovou výuku ve školce, individuální i skupinovou výuku na prvním stupni základní školy. Ve Vídni žije od roku 2008. Její děti navštěvují od podzimu 2022 soubor Srdíčko. K jejím zálibám patří zpěv, tanec, hudba, dále pak kreslení, čtení, jóga či sledování filmů. Zajímá se též o pedagogiku a osobní rozvoj.

Martin Furch

Martin Furch
člen spolku

Martin Furch je správný Vídeňák, neboť jeho prababička a pradědeček přišli do Vídně z Čech. Možná, že právě tyto kořeny ho přivedly před pěti lety do Marjánky. Po boku své ženy se tancování věnoval už dříve. Na menšinovém plese ve Vídni tančí každým rokem českou besedu. Ač sám hudebník není, má díky svému povolání vedoucího Studentské rady Univerzity hudebních a dramatických umění ve Vídni k hudbě blízko. Marjánka obohacuje jeho život nejen o nové taneční dovednosti, našel zde ale i další spřízněné duše. Přátelská až rodinná atmosféra v souboru se výrazně projevují jak na jeho radosti z tance, tak i na zdokonalování jeho češtiny.

Melinda Greško

Melinda Greško
členka spolku

Melinda pochází ze slovenského města Tornaľa a jejím mateřským jazykem je maďarština. Mluví plynně také slovensky a německy. Ve Vídni pracuje v nemocnici jako zdravotní sestra. Miluje tanec a zpěv a jakmile začne hrát hudba, je na parketě jako první. Když v roce 2018 zjistila, že folklorní soubor Marjánka má také kategorii pro dospělé, hned se pro tuto myšlenku nadchla. Melinda není pouze výborná tanečnice, společně s Mirkou se stará o dobrou náladu a pohodu na trénincích. Na pódiu dokáže diváky očarovat nejenom tancem, ale i svým nezaměnitelným úsměvem.

Pavlína Hauer

Pavlína Hauer
členka spolku

Pavlína pochází z Havířova. Vystudovala Střední školu chemickou v Hranicích na Moravě a své vzdělání si rozšířila studiem vyšší odborné školy v oboru bankovnictví. Ve Vídni žije od roku 1999 a nyní pracuje v centru psychologicko-sociálního poradenství města Vídně jako asistentka. Její dvě děti navštěvovaly folklorní soubor Marjánka několik roků. K jejím zálibám patří tanec, hudba, četba české literatury a práce v Rodičovské radě škol Komenský.

Marián Jusko

Marián Jusko
člen spolku

Marián se narodil na Slovensku, ale prvních šest let svého života strávil v Brně. Po přestěhování zpět na Slovensko se Marián začal v sedmi letech učit hrát na housle. Lásku k folkloru získal, když ve dvanácti letech nastoupil do FS Zornička, později byl členem FS Marina ve Zvolenu. V roce 1997 emigroval do Kanady, kde prožil mládí a získal inženýrský a magisterský titul na University of Dalhousie v Novém Skotsku a Ottawa University v kanadském Ontariu. V letech 2005-2010 hrál první housle v Ottawském symfonickém orchestru, byl aktivním houslovým pedagogem. V roce 2014 se přestěhoval zpět do Evropy a přijal místo seismického inženýra v sídle OSN ve Vídni. Marián má čtyři děti, přičemž jeho nejmladší děti Julián, Elenka a stejně jako jeho manželka Zuzka jsou od září 2022 nadšenými a častými účastníky mnoha akcí spolku. Mezi jeho záliby patří hudba, četba a pobyt v přírodě.

Natalia Kolečková

Natalia Kolečková
členka spolku

Natalia se narodila v Trnavě. Už jako malá tančila se skupinou mažoretek. Na základní i střední škole se věnovala společenským tancům a během studia na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Bratislavě byla členkou souboru bulharských lidových tanců. Od roku 2017 žije Natalia ve Vídni, kde pracuje jako manažerka dopravy. Mezi její záliby patří malování, cvičení a tanec. Nyní se pravidelně účastní čtvrtečních tanečních tréninků folklorního souboru Marjánka, kterého je od roku 2022 členkou.

Tereza Komendová

Tereza Komendová
členka spolku

Tereza pochází z Čáslavi, kde vystudovala všeobecné osmileté gymnázium. Poté její kroky směřovaly do Prahy na magisterský obor Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT a do Paříže, kde si své vzdělání rozšířila o další diplom v oboru Ekonomie a řízení na ENPC. Ve Vídni žije od roku 2017 a pracuje zde pro francouzský investiční fond Meridiam. K Marjánce se dostala díky tančírně, do které se přihlásila společně se svým partnerem. K jejím zálibám patří paličkovaná a frivolitková krajka, jóga a cestování. Ze všeho nejraději ale tráví svůj čas s rodinou.

Katarína Kytková

Katarína Kytková
členka spolku | vedoucí přípravky Srdiečko a kategorie mladší žáci

Katarína pochází ze středního Slovenska, od roku 2012 žije ve Vídni. Studovala germanistiku a filozofii na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a na Univerzitě v Bernu. Od roku 2021 se s dcerou Ellinkou účastní aktivit Marjánky – její dcerka navštěvuje dětskou cimbálovou muziku a  Katarína vede slovenskou taneční přípravku Srdiečko a skupinu mladších žáků. Ráda s dcerou tancuje, zpívá, rozvíjí slovenské zvyky a tradice v rodném jazyce. K jejím zálibám patří trávení času v přírodě, tanec, zpěv a hra na klavír. Ráda se věnuje sportu, především aerobiku, lyžování a cyklistice. Baví ji také všemožné aktivity s dětmi.

Miriam Masarovičová

Miriam Masarovičová
členka spolku

Miriam se narodila v Trnavě. V dětství tančila moderní tance na Konzervatoři Dušana Nebyly, navštěvovala gymnastiku a krasobruslení. Vystudovala střední zemědělskou školu, obor podnikání, a od roku 2011 žije se svým synem ve Schwechatu. Od roku 2016 pracuje jako asistentka v mateřské škole v Dolním Rakousku. Láska k tanci ji přivedla do marjánkovské tančírny. Od roku 2022 je také členkou folklorního souboru Marjánka. Učinkuje i v amatérském vídeňském divadelním souboru Vlastenecká Omladina. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu, folklóru a jízdě na koni.

Lenka Meisl

Lenka Meisl
členka spolku

Lenka pochází z Teplic v severních Čechách, ale vyrůstala na jižní Moravě. Už v pěti letech se zde poprvé oblékla do kyjovského kroje. Vystudovala daňové poradenství a podnikové finance a obchod na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu začala cestovat a poznávat cizí země, jejich zvyky a tradice, což jí umožňovala její práce v oblasti cestovního ruchu. V roce 2011 se rozhodla usadit a zamířila do Vídně. Práce pro Červený kříž v oddělení controllingu ji naplňuje, a to i po tříleté pauze na mateřské dovolené se synem Patrickem. Protože má doma “Šohaja z Vídňa”, hledala pro něj aktivity, kde by mohl rozvíjet svoje hudební a pohybové nadání. Od ledna 2022 začali navštěvovat foklórní přípravku Srdíčko a kroužek Z pohádky do pohádky. Zároveň si v aktivitách Marjánky vybrala i maminka Lenka. Ta si ráda zatančí a zazpívá ve folklorním souboru a s manželem Liborem to vesele roztáčí v marjánkovské tančírně.

Libor Meisl

Libor Meisl
člen spolku

Libor se narodil v Hodoníně a vyrůstal v Kyjově v centru moravského Slovácka. Od pěti let se učil hrát na housle u věhlasného primáše Petra Petrů, který ho přivedl k folklóru a hraní v cimbálce. Hru na housle dále studoval na konzervatoři v Brně a na AMU v Praze. V roce 2001 získal stipendium ve Vídni a následně angažmá v NTO (Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester). V roce 2007 uspěl v konkurzu a stal se vedoucím druhých houslích v orchestru Wiener Symphoniker. Dále je členem Arioso Quartett Wien a WJSO (Wiener Johann Strauss Orchester). V posledních letech se také věnuje pedagogické činnosti na Konzervatoři v Brně a na ZUŠ ve Vídni. Libor je členem Marjánky od roku 2022. Aktivně se účastní veřejných vystoupení a připravuje houslisty hrající v dětské cimbálce. Mezi jeho koníčky patří hudba, tanec, sport a zahradničení.

Lucia Nemtudová

Lucia Nemtudová
členka spolku

Lucia se narodila na východním Slovensku v Humenném. Vystudovala Fakultu managementu v Bratislavě a v současné době pracuje jako event koordinatorka ve Vídni. V Rakousku žije již více než 10 let. V Marjánce se pravidelně účastní zkoušek folklorního souboru. Jejími koníčky jsou především tanec a malování.

Pavla Rašnerová

Pavla Rašnerová
členka spolku

Narodila se v Šumperku na severu Moravy, ve městě nechvalně proslulém čarodějnickými procesy, přezdívaném malá Vídeň. Na střední školu chodila do Šternberka, kde absolvovala rakouskou sekci tamního gymnázia. Fascinovaly ji jazyky a literatura, a proto se rozhodla pro studium německé a japonské filologie v Olomouci. V rámci něhož se dostala dvakrát na studijní stáž do Vídně. Již během svého prvního vídeňského pobytu v roce 2011 jí v cizině neskutečně chyběl domov a Pavla si řekla, že se po návratu stane členkou některého z folklórních souborů v Olomouci. Tento sen nakonec nikdy neuskutečnila. Do Vídně se také nakonec v roce 2015 přestěhovala nastálo. V současnosti pracuje v české redakci národnostních menšin televizní a rádiové stanice ORF (ORF Volksgruppen). V březnu 2022 rozšířila členkou základnu folklórního souboru Marjánka a svůj kousek domova našla i ve Vídni. K jejím dalším zálibám patří jazyky, literatura, kultura a výlety do přírody.

Tomáš Rehák

Tomáš Rehák
člen spolku

Tomáš se narodil v Bratislavě a v roce 1992. Když mu bylo 13 let, tak se přestěhoval do Vídně. Zde vystudoval obchodní akademii a poté mezinárodní ekonomii na Vídeňské univerzitě. Od roku 2016 vede daňovou kancelář ve Vídni.

O kontrabas se Tomáš začal zajímat během studia elektrické baskytary na jazzovém oddělení vídeňské konzervatoře v letech 2004-2008. Fascinace tímto nástrojem přetrvává dodnes. Od podzimu roku 2022 hraje na kontrabas také v cimbálové muzice Marjánka.

Katarína Štofíková

Katarína Štofíková
členka spolku

Katarína se narodila v malebné vesničce Dlhé nad Cirochou na východě Slovenska. Od raného dětství tančila, recitovala a vystupovala v různých programech a divadlech. V roce 2015 dokončila střední školu ve Snině a ještě téhož roku se přestěhovala do Vídně. Brzy se stala členkou divadelního spolku Vlastenecká Omladina, kde si plní svůj herecký sen. Jejím velkým koníčkem je také folklor a tradice, kterým se věnuje již od dětství. V roce 2018 se seznámila s Martinou C. a bez rozmýšlení se přidala k folklornímu souboru, krátce nato se stala i členkou spolku Marjánka.

Zuzana Šuly

Zuzana Šuly
členka spolku

Zuzana se narodila v Martině a pochází z vesnice Slopná. Po ukončení osmé třídy na Slovensku přišla v patnácti letech do Vídně. Během svého vzdělávání vystřídala vícero škol, díky čemuž získala diplom v gastronomii a následně pak maturitu na večerním gymnáziu. Od svých 17 let si při škole vydělávala a tak měla možnost procestovat jako stevardka vlakem celé Rakousko. V současnosti pracuje v kanceláři. Mimoto si však paralelně buduje kariéru profesionální fotografky. Ráda fotí portréry lidí, oslavy, akrobacii i koncerty. Jejím velkým snem je stát se pilotem, jelikož létání je její srdeční záležitost, stejně jako cestování a poznávání světa. Od roku 2022 je členkou foklórního souboru FS Marjánka, kde aktivně tančí a sem tam i něco nafotí.

Barbara Tumpach

Barbara Tumpach
členka spolku

Bližší informace již brzy.

Helena Tušerová

Helena Tušerová
členka spolku

Helena pochází z Moravy, z oblasti zpěvu a  tance. I díky tomu má folklór ráda. Po přestěhování její rodiny do Vídně i zde brzy našla to, co je jejímu srdci blízké. Od roku 2021 je součástí folklórního souboru Marjánka, kde se s radostí zapojuje do tanečně-hudebního programu.

Jana Vaďurová

Jana Vaďurová
členka spolku

Pochází ze Strážnice, studovala v Praze na Vysoké škole ekonomické mezinárodní vztahy a diplomacii. Ve Vídni je od roku 2007 a od roku 2011 pracuje na Vysoké škole ekonomické ve Vídni (Wirtschaftsuniversität Wien) jako CEMS Corporate Relations Manager. Marjánku podporovala před mateřskou dovolenou především na hudebním poli (klarinet, zpěv). Mezi její záliby patří (nejen folklorní) tanec, hudba, zpěv, divadlo, volejbal, samozřejmě taky rodina a mnoho dalšího.

Katarína Wavrouschek

Katarína Wavrouschek
členka spolku

Pochází z malé podtatranské vesničky Vavrišovo (okres Liptovský Mikuláš). Po ukončení Střední odborné školy lesnické a dřevařské v Liptovském Hrádku pokračovala ve svých studiích na Vysoké škole dřevařské ve Zvoleně. Už tehdy bylo jejím velkým snem stát se členkou místního folklórního souboru, ale nikdy nenašla odvahu se přihlásit. Tento sen se jí splnil až po více než 30 letech ve Vídni. Zapojila se aktivně do tančírny, folklorního souboru a stala se i členkou spolku. Ve Vídni žije již přes dvacet let a kromě tance a zpěvu ji baví mnoho rekreačních sportů jako plavání, jízda na kole nebo na kolečkových bruslích, stejně jako literatura a vzdělávací četba. Její krédo je: „S aktivitami může člověk začít v každém věku, důležité však je, aby je dělal s radostí!“

Martin Zeman

Martin Zeman
člen spolku

Martin se narodil v Brně, své dětství však prožil v Praze. Jeho rodina se v roce 2011 přestěhovala do Vídně, a tak Martin společně se svým bratrem Vítem začal v 11. letech navštěvovat školu Komenského ve Vídni. V roce 2021 ji úspěšně zakončil maturitou. V současné době studuje obor Učitelství fyziky-matematiky na Vídeňské univerzitě. K Marjánce se připojil kvůli svému zájmu o tanec, který prohlubuje návštěvami středeční tančírny. V roce 2021 se Martin stal také řádným členem spolku a aktivně se zapojuje do jeho činnosti. Mezi jeho další koníčky patří hudba (klavír a kytara) a sport, především volejbal a tenis.

Vít Zeman

Vít Zeman
člen spolku

Brněnský rodák, který tak jako jeho bratr Martin, přišel do Vídně se svou rodinou v roce 2011, je absolventem gymnázia Komenský a nyní studuje na Vysoké škole ekonomické ve Vídni. Vítek má mnoho koníčků a zájmů. Ze sportu jsou to především tenis, ping-pong, racketlon, volejbal, ale i mnoho dalších. Velmi rád chodí na výlety do hor. Také miluje hudbu a sám ovládá výborně hru na flétnu. V Marjánce ho nejvíce nadchla tančírna jako ideální kombinace sportu a hudby. Vítek je také členem spolku a když to jeho časové možnosti dovolí, rád se zapojuje i do jiných spolkových aktivit.

Lenka Želinská

Lenka Želinská
členka spolku | vedoucí kategorií junioři a dospělí FS Marjánka

Jejím rodným krajem je východní Slovensko (Stará Ľubovňa), kam se velmi ráda stále vrací. Vystudovala Soukromou konzervatoř v Košicích a obor Pedagogika současného tance na Soukromé hudební a umělecké vysoké škole města Vídně (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien). Své vzdělání si ještě dále rozšířila nadstavbovým studiem oboru Pedagogika klasického tance pro děti do 12 let. Ve Vídni žije od roku 2012 a v současnosti pracuje jako učitelka na ZUŠ a jako taneční a pohybová trenérka na volné noze. Je zakládající členkou spolku Marjánka, choreografkou, tanečnicí a vedoucí dvou kategorií folklórního souboru Marjánka. Mezi její koníčky patří sport, tanec, hudba, adrenalinové výlety, rodina a přátelé.

Úspěch neziskové organizace závisí do značné míry
na odhodlání a nadšení jejích členů.