Aktuality | 08.04.2023

Krst cimbalovej muziky Marjánka

Visits: 0

V nedeľu 23. apríla popoludní sa sála Slovanskej besedy v prvom viedenskom obvode zaplnila krajanmi, ktorí si nechceli nechať ujsť dlho pripravovaný krst cimbalovej muziky Marjánka. Medzi hosťami nechýbali ani veľvyslanec Jiří Šitler s rodinou, Zita Skořepová z Ústavu etnológie Akadémie vied Českej republiky a Věra Gregorová, predsedníčka spolku České srdce, ktorá prevzala záštitu nad podujatím.

Prítomných privítala Monika Caudr, podpredsedníčka spolku, ktorá koncert moderovala a ako povedala na začiatku podujatia, cesta k tomuto významnému podujatiu bola dlhá a nie vždy ľahká. Prvé snahy Lenky Blahovej, cimbalistky a súčasnej umeleckej vedúcej skupiny, o nadviazanie spolupráce s folklórnym súborom Marjánka sa začali priližne v roku 2017. V júni 2018 cimbálová muzika Marjánka skutočne vznikla, ale už v nasledujúcom roku, v čase vzniku spolku, sa väčšina členov pôvodného súboru odklonila od inštitucionálnej línie a založila vlastný súbor s názvom U Dunaja.

Roky 2020-2021 znamenali pre celý súbor útlm činnosti, ale napriek tomu sa Lenke Blahovej podarilo s usiľovnou podporou vedenia spolku založiť detskú cimbálovú muziku. V roku 2021 sa k súboru pridala flautistka Helena Kramářová a o rok neskôr sa súbor rozšíril o ďalších troch vynikajúcich hudobníkov: Libora Meisla, člena Viedenského symfonického orchestra, Mariána Juska, bývalého prvého huslistu Ottawského symfonického orchestra, a Tomáša Reháka, kontrabasistu. Prvé vystúpenie na seba nenechalo dlho čakať a Cimbalová muzika Marjánka sa v novom zložení prvýkrát predstavila v septembri 2022 na Svätováclavské slávnosti na Veľvyslanectve Českej republiky vo Viedni. Možno práve toto podujatie bolo impulzom k zorganizovaniu samostatného krstu skupiny.

V necelú hodinu trvajúcom programe muzikanti predstavili piesne zo svojich regiónov, od Valašska cez Sliezsko, južnú Moravu až po východné Slovensko. Skupinu podporili nielen členovia folklórneho súboru Marjánka, ale aj pozvaní hostia ako Lucia Mária Lukačková, absolventka muzikálového herectva na JAMU v Brne a dlhoročná členka slovenského tanečného súboru Rozmarín, Roman Zeman, podpredseda spolku Alumni CZ Austria a organizátor hudobných večerov vo Viedni, či Robert Kulisek, brniansky lekár a multiinštrumentalista.

 

Samozrejme, že i tí najmenší hudobníci zožali veľký potlesk. Trojročný Patriček Meisl, syn jedného z primášov cimbálovej muziky Marjánka, hral na husliach po boku svojho otca Libora a vynikajúco sprevádzal malých i veľkých spevákov. Keď však Lucia začala spievať pieseň Okolo Hradišťa, upadol do takého spánku, že celú druhú časť koncertu prespal v maminom náručí. Vo sne sa mu muselo snívať niečo veľmi pekné. Napríklad o chlapcovi na koni, ktorý spieva jeho obľúbenú pieseň „Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla“.

Päťročná Mirabella Albadri si tento koncert tiež navždy zapamätá. Spievať do mikrofónu s ozajstným cimbálom bol pre ňu veľký zážitok, ako sama po koncerte poznamenala: „Mami, chcelo sa mi plakať, keď mi všetci tlieskali”. Ostatní chlapci a dievčatá z detskej cimbálovej muziky sa publiku predstavili niekoľkými piesňami: Ej lásko, láskoKoulelo se, kouleloZahrajte mi muzikanti nebo Tancuj, tancuj, vykrúcaj, pri ktorých si diváci s radosťou zaspievali s deťmi.

Oficiálnu časť koncertu ukončila pieseň „Jede šohaj z Vídňa“ a potom už prišiel rad na gratulácie, prípitok a odovzdávanie torty. Popoludnie a večer prebehli v Slovanské Besedě v príjemnej a pokojnej atmosfére. Na tvárach všetkých prítomných, od najmladších po najstarších, bolo vidieť radosť zo spoločného stretnutia.

 

Karička Nescinaj, nescinaj

Lucia Mária Lukačková

Spoločná fotografia všetkých účinkujúcich