Aktuality | 08.04.2023

Křest cimbálové muziky Marjánka

Visits: 36

V neděli 23. dubna se v odpoledních hodinách sál Slovanské besedy v prvním vídeňském okrsku zaplnil krajany, kteří si nechtěli nechat ujít dlouho připravovaný křest cimbálové muziky Marjánka. Mezi hosty byli rovněž velvyslanec Jiří Šitler s rodinou, Zita Skořepová z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky nebo Věra Gregorová, předsedkyně spolku České srdce, jež nad celou akcí přejal záštitu.

Diváky uvítala místopředsedkyně spolku Monika Caudr, která koncert provázela slovem a, jak uvedla na začátku akce, cesta k této významné události byla dlouhá a ne vždy jednoduchá. Již od roku 2017 se datují první snahy Lenky Blahové, cimbalistky a současné umělecké vedoucí kapely, o navázání spolupráce s folklorním souborem Marjánka. V červnu roku 2018 skutečně došlo k založení cimbálové muziky Marjánka, ale v následujícím roce, v době vzniku spolku, se většina členů původního ansámblu odklonila od institucionální linie a založila vlastní soubor s názvem U Dunaja.

Roky 2020–2021 znamenaly pro celý soubor útlum činnosti, ale i přes tuto skutečnost se podařilo Lence Blahové za usilovné podpory vedení spolku založit dětskou cimbálovou muziku. V roce 2021 se pak k souboru přidává Helena Kramářová – hráčka na flétnu a rok poté se kapela rozšiřuje o tři další vynikající muzikanty: Libora Meisla – člena Vídeňského symfonického orchestru,  Mariána Juska – bývalého prvního houslisty v Ottawském symfonickém orchestru a Tomáše Reháka, hráče na kontrabas. První vystoupení na sebe nenechalo dlouho čekat a cimbálová muzika Marjánka se v nové sestavě poprvé představila v září 2022 na Svatováclavských slavnostech na Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Možná právě tato událost dala ve spolku podnět k tomu, uspořádat kapele samostatný křest.

V necelém hodinovém programu se hudebníci představili s písničkami ze svých regionů od valašských přes slezské, jihomoravské až po východňárské. Kapelu podpořili nejenom členové a členky folklórního souboru Marjánka, ale i pozvaní hosté jako byla Lucia Mária Lukačková, absolventka oboru muzikálové herectví na JAMU v Brně a dlouholetá členka slovenského tanečního souboru Rozmarín, místopředseda spolku Alumni CZ Austria a organizátor hudebních večerů ve Vídni Roman Zeman, nebo brněnský lékař a multiintrumentalista Robert Kulisek.

 

Velkému potlesku se dostalo samozřejmě nejmenším hudebníkům. Tříletý Patriček Meisl, syn jednoho z primášů cimbálové muziky Marjánka, hrál vedle tatínka Libora na své housličky a statečně doprovázel malé i velké zpěváky. Když však Lucia začala zpívat písničku Okolo Hradišťa, přišla na něj taková dřímota, že usnul a celou druhou část koncertu prospal v náručí své maminky. Ve snu se mu jistě zdálo něco moc hezkého. Třeba o chlapci na koníku, jak si prozpěvuje svou oblíbenou písničku „Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla“.

Také pětileté Mirabellce Albadri tento koncert navždy zůstane v paměti. Zpívat na mikrofon s opravdovou cimbálkou bylo pro ni velkým zážitkem, jak sama po koncertě poznamenala: „Mami, mně se chtělo brečet, jak mi všichni tleskali.“ Ostatní chlapci a děvčata z dětské cimbálové muziky se představili publiku hned s několika písničkami: Ej lásko, lásko, Koulelo se, koulelo, Zahrajte mi muzikanti nebo Tancuj, tancuj, vykrúcaj, při kterých si diváci rádi zanotovali s dětmi.

Oficiální část koncertu byla zakončena písničkou „Jede šohaj z Vídňa“ a po ní už na řadu přišly gratulace, přípitek a předání dortu. Odpoledne i večer plynuly ve Slovanské besedě v příjemné poklidné atmosféře. Na tvářích všech přítomných, od těch nejmenších až po ty nejstarší, byla vidět radost ze společného setkání.

Karička Nescinaj, nescinaj

Lucia Mária Lukačková 

Společná fotografie všech vystupujících