Zastřešující organizace

Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku

Organizace, která zastupuje zájmy v ní sdružených spolků a národnostní menšiny vůči rakouské spolkové vládě, nese název Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku. Její činnost byla znovuobnovena v roce 1951. Je aktivní i na poli veřejnoprávních médií a spolupořadatelem menšinového plesu. V Menšinové radě bylo ke dni 1. června 2022 zastoupeno celkem 18 sdružení a spolků, které se pravidelně schází ke svým zasedáním.

Vídeňské svobodné listy

České menšinové noviny Vídeňské svobodné listy vycházejí ve Vídni již od roku 1946, v současnosti v časovém rozmezí 14 dní. Některé články jsou psány i slovensky. Čtenáři se v nich mohou dozvědět o aktuálním dění v menšině. Najdou v nich i další zajímavé rubriky jako jsou fejetony, historické okénko, básnická tvorba, inzerce či přehled kulturních akcí. Předplatné na rok stojí 35,- EUR a objednat si je můžete na omto odkazu.

Ples Čechů a Slováků v Rakousku

Jednou ročně se v prostorách Parkhotelu Schönbrunn koná Reprezentační a maturitní ples vídeňských Čechů a Slováků, který pořádá Menšinová rada společně se Školským spolkem Komenský. Ples, tradičně zahájený slavnostní polonézou, je významnou společenskou událostí celé menšiny.