Klub aktivit Marjánka

Základní údaje

Zájmové aktivity pro děti i dospělé

Klub aktivit Marjánka doplňuje naši nabídku. V rámci klubu členové spolku organizují různé zájmové činnosti a volnočasové aktivity, které jsou určeny jak pro ostatní členy, tak pro další zájemce z menšiny a široké veřejnosti.

Impuls k založení nové sekce dali studenti gymnázia, kteří si chtěli zopakovat taneční kroky před plesovou sezónou. Plán uskutečnit první marjánkovskou česko-slovenskou tančírnu pro zájemce o společenské tance se zrodil v průběhu roku 2019. Na podzim téhož roku zahájila svou činnost pod vedením Ivany Petruželové. K tančírně přibyly další nápady na zájmové kroužky a workshopy, a tak došlo k etablování této volnočasové části spolku.

Aktivity, workshopy a další projekty organizujeme podle zájmu krajanské komunity a finančních možností spolku. Bez nadšenců, kterým leží menšina na srdci, kteří se chtějí podělit o své dovednosti a vykonat něco pro ostatní, bychom nemohli tyto volnočasové aktivity nabídnout.

Chcete nabídnout a zorganizovat novou aktivitu? Přidejte se k našemu týmu!

Chcete se dozvědět více o naší nabídce? Další informace: