Obecné informace

Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka

Sdružování Čechů a Slováků v rozličných organizacích má v Rakousku a Vídni samotné dlouhou tradici, na niž navazuje i činnost česko-slovenského spolku, který byl pod názvem Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka založen teprve nedávno, v září 2019. Tato nezisková organizace se v roce 2020 stala členem Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku.

Spolek sleduje výlučně veřejně prospěšné účely, jež jsou zakotveny ve stanovách, které členové bez výjimky ctí a dodržují. V současnosti čítá členská základna zhruba čtyřicet řádných členů, jež se do činnosti aktivně zapojují, a to výhradně na dobrovolné bázi.

Důležitou roli v činnosti spolku hraje lidová hudba a tanec, jazyk, tradice a zvyky stejně jako práce s dětmi a mládeží. Organizace je rozdělena do dvou sekcí, v jejichž rámci pořádá různé aktivity pro děti, mládež a dospělé. Jsou to:

Všichni, kteří mají rádi českou a slovenskou kulturu a bohaté tradice obou zemí, nebo je chtějí poznat, jsou mezi nás srdečně zváni.

Co děláme?

  • organizujeme společné setkávání menšiny při různých volnočasových aktivitách
  • pořádáme jednou ročně koncert folklorního souboru Marjánka
  • podporujeme děti a mládež v hudebních a tanečních dovednostech se zaměřením na lidové umění
  • pečujeme o jazykové znalosti dětí a mládeže v jejich mateřském jazyce a prohlubujeme je
  • prezentujeme českou a slovenskou kulturu v Rakousku
  • propojujeme krajanskou komunitu
  • spolupracujeme s dalšími menšinovými spolky a institucemi v Rakousku, v České republice a na Slovensku

ZAUJALI JSME VÁS?

Kdokoli se může ke spolku připojit nebo jej podpořit

Informace o členství a podmínkách vstupu do spolku naleznete v sekci Členové. Chcete-li přispět na dobrou věc a finančně nás podpořit, vše potřebné najdete v rubrice Partneři & sponzoři.