Přehled spolkové činnosti

Výroční zprávy

Výroční zpráva podává podrobný přehled o vývoji spolku za minulý kalendářní rok. Naleznete v ní informace o nejdůležitějších aktivitách a událostech za uplynulé období, o zrealizovaných projektech nebo o našich plánech do budoucna. Její součástí je také účetní závěrka a zpráva kontrolní komise. Vůbec první výroční zpráva v historii Tanečního, hudebního a jazykového spolku Marjánka za rok 2020 byla představena v květnu 2021.

Jednotlivé dokumenty si můžete otevřít ve formátu PDF přímo ve svém prohlížeči kliknutím na titulní stranu níže.

Včerejšek je ten tam, zítřek nám není znám.
Dnešek je pro nás darem, tak ať nepřijde zmarem.