Recitál cimbalistky Lenky Blahové | 5.3.2022

Recitál cimbalistky Lenky Blahové | 5.3.2022

Sezóna 2022/2023

Mládež

Chlapci a děvčata si prohlubují pohybové a taneční dovednosti a seznamují se s náročnějšími choreografiemi a kompozicemi. V úzké spolupráci s cimbálovou muzikou je kladen důraz na hlasovou výchovu. Podporován je jak společný zpěv při tanci, tak sólový zpěv na vystoupeních. Vybrané choreografie se nacvičují ve spolupráci s kategorií dospělých.

Věk: mládež od 10 do 15 let
Vedoucí: Lenka Želinská, BA | Mgr. Martina Canova
Místo konání: Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien
Čas: čtvrtek, 17:00–18:00
Začátek sezóny: 15.09.2022
Příspěvek spolku: 60,- EUR / semestr (děti členů spolku mají 50% slevu)

Přihláška ke stažení

Informace a registrace:

Lenka Želinská, BA
Tel.: +43 660 276 16 22
E-Mail: office@marjanka.at

Zpět k přehledu všech kategorií
Recitál cimbalistky Lenky Blahové | 5.3.2022

Recitál cimbalistky Lenky Blahové | 5.3.2022

Tradice jsou duší národa. Zapomeneme-li na ně, přijdeme o ni…
– Eva Mariánková –