DE

Tradice jsou duší národa.
Zapomeneme-li na ně,
   přijdeme o ni...
∼ Eva Mariánková ∼
 
 • Z TISKU
  V časopisu „Česká a Slovenská Vídeň dnes“, kterou 5x ročně vydává Školský spolek Komenský, vyšel právě článek o FS Marjánka.
   
 • „Čaj o páté“
  Březnový „Čaj o páté“ byl tradičně naladěn na lidovou notu. Jaký byl, se dočtete v článku paní Aničky Vaďurové - starostky pořádajícího divadelního spolku „Vlastenecká omladina“:
   
  Marjánka a Demižón ve Vídni
  Návštěvníci Čajů o páté dobře ví, že se jedná o folklórní soubory. Ti jedni zahájili už po třetí jarní ČAJ O PÁTÉ 17. března 2019 a rozsvítili velkou klubovnu české školy jako malí broučci a motýlci, kteří si vesele poletují na slunci. 17 dětí ve věku kolem 8 let zatančilo sestavu písní a tanců dovedně a s velkou vervou. Jejich výstup sledovali ke konci rodiče i návštěvníci se zatajeným dechem a každý měl úsměv na tváři. Ten přešel v hurónský smích, když Adámek, který jako poslední vytáčel kolečko kolem seskupených dětí a těžce odolával odstředivé síle, jí nakonec podlehl, když s úlevou šťastně dorazil na své místo a s plesknutím přistál na zrádném parketu. Byla to velmi milá tečka za výstupem dětí z Marjánky, který šel všem k srdci! Vedoucí Martině a choreografce Radce patří velký dík!
  A již po deváté k nám zavítal Demižón ze Strážnice i s cimbálkou. Na cimbál však hrála vídeňská cimbalistka Lenka Blahová, houslí a klarinetu se ujaly také Vídeňačky, takže jsme hrdí na to, že se nám folklór i ve Vídni pěkně ujímá a rozšiřuje.
  Tentokráte svítilo slunce i venku, ale velká klubovna se i za špatného počasí vždycky výstupem strážnických hochů a dívek rozzáří krásnými kroji a nadšením mladých lidí, kteří umí tancem vyjádřit radost ze života. Tahle radost nás provázela po celou dobu a s láskou a vděkem jsme nakonec zamávali odjíždějícímu autobusu. Velká klubovna byla plná návštěvníků, kteří se na výstup „Demižoňáků“ celý rok těší a my teď s uspokojením konstatujeme: Jaro, můžeš přijít, ve velké klubovně české školy jsme ho už přivítali!
  aVa
   
 • FESTIVAL „SETKÁNÍ POD TANEČNÍ HOROU“
  25 členů Marjánky se letos zúčastní mikulovského festivalu folklórních souborů s názvem „Setkání pod Taneční horou“. Diváci budou moci shlédnout krátká vystoupení dětských i dospělých souborů, kteří představí folkloristické tradice jednotlivých regionů. Na náměstí čeká na návštěvníky degustace vín od místních vinařů.
   
 • Z TISKU
  „Vídeňské svobodné listy“ přinášejí rozhovor s dvěma členkami souboru - referentkou propagace Monikou Caudr a primáškou cimbálové kapely Christou Cernajsek. Blahopřejeme!
   
 • PODĚKOVÁNÍ
  Srdečně děkujeme firmě PPPálenica s.r.o. z vesničky Dolný Ohaj na Slovensku za sponzorský příspěvek na dva nové kroje.
   

 • POZNAČTE SI DO SVÝCH KALENDÁŘŮ
  6. koncert FS Marjánka se koná 16.5.2019 v 16:00 hod. v divadelním sále Školského spolku Komenský s generálními zkouškami pro kategorie Mini a I 10.05.2019 od 13:00 – 15:00 hod. a pro kategorie II, III, Junior, Klub a CM Marjánka 09.05.2019 od 14:00 – 18:00 hod.
   
Historie a současnost souboru

Česko-slovenský folklórní soubor Marjánka působí ve Vídni od roku 2011. Jeho založení je spojeno se dvěma jmény: Květou Apolin a Martinou Canovou, která je v současnosti vedoucí souboru.  Na samém počátku se jednalo spíše o volnočasový kroužek pro děti mateřské a obecné školy Školského spolku Komenský ve Vídni. V roce jejího založení se do Marjánky přihlásilo 16 dětí.
V následujících letech zájem o soubor neustále vzrůstal, až letos dosáhl svého rekordního počtu 90 členů. O výuku se starají 3 zkušení pedagogové, další 3 členové týmu „Marjánka" se věnují administrativě a organizaci. V červnu 2018 byla také založena cimbálová kapela pod vedením primášky Christy Cernajsek.
Tematicky se soubor věnuje stylizovanému folklóru a jeho repertoár je stejně pestrý a různorodý jako jeho členové, jež do Vídně přišli z různých koutů Čech, Moravy a Slovenska. Kromě účasti na festivalech pořádá FS Marjánka tradičně svůj roční koncert, vystupuje na Zahradní slavnosti škol Komenského a na mnoha dalších kulturních akcích.
Naše kroje

Kroj byl vždy otiskem daného kraje. Na jeho vznik a podobu měly vliv přírodní podmínky, způsob obživy, který v kraji převažoval, „bohatství regionu“. Přírodní podmínky ovlivnily výběr materiálu, ale i techniky jeho zpracování a barevnost kroje. O rozlišení detailů v rámci většího regionu se postaraly výšivky a další estetické doplňky kroje. Kroj také zařazoval svého nositele do společenské vrstvy, do jeho postavení v rodině…
Podoba kroje šla ruku v ruce s nářečím, lidovou slovesností a tradicemi. Přehlédneme-li pomyslnou mapu České a Slovenské republiky pohledem etnografa, uvidíme neobyčejnou pestrost lidových zvyků udržovaných v mnohých krajích dodnes, a různých forem krojů, které se dědí z generace na generaci. Z této pestrosti se zrodila i podoba krojů pro folklórní soubor Marjánka. Naše první kroje byly velmi jednoduché. Zhotovovali jsme si je svépomocí s ochotou babiček a dalších přátel Marjánky. První sukýnky, halenky, košile a kalhoty nám s láskou ušily paní Alexandra Kolářová z Vídně, paní Božena Kovářová z Olešnice a paní Jarmila Wiesnerová z Brna. Jak členů přibývalo, bylo potřeba je rozčlenit na menší skupinky a opatřit další a další kroje. To znamenalo kroje navrhnout a nechat ušít zkušenými v tomto oboru. Inspirací byly opět kroje z celého území Česka a Slovenska, tedy z regionů, jejichž folklór Marjánka zpracovává.
Na tomto místě je potřeba poděkovat sponzorovi, občanskému sdružení ČSÚZ, který výraznou měrou přispěl k vybavení souboru novými kroji. Dále také děkujeme za finanční podporu firmě PPPálenica s.r.o ze Slovenska.
Pořízení krojů není jen otázkou peněz. Stojí za ním krásná, i když náročná práce, od samotného kreativního navrhování přes realizaci zhotovení až po udržování krojů pro stále rostoucí soubor.
Kategorie


Vystoupení, akce, festivaly

Co nás čeká
 • 27.04.2019/10.00 hod. - festival "Setkání pod Taneční horou", Mikulov
 • 09.05.2019/14:00-18:00 hod. - generální zkouška (kategorie II, III, Junior, Klub 25+ a cimbálová muzika)
 • 10.05.2019/13:00-15:00 hod. - generální zkouška (kategorie I, Mini)
 • 16.05.2019/16:00 hod. - koncert folklórního souboru Marjánka, divadelní sál Školského spolku Komenský, Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň
 • 14.06.2019/15:00 hod. - zahradní slavnost, pořádá Rodičovská rada škol Komenského, Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň

 

 

Tým

Vedoucí souboru
Martina Canova
Zástupce vedoucí souboru
Karla Zemanová
Taneční pedagogové
Radka Westerkamp
Lenka Štucková
Martina Canova
Propagace souboru
Monika Caudr
Primáška cimbálové muziky
Christa Cernajsek
 
 
Za podporu děkujeme
 
 
 
 
 
 
Fotografie
Birgit Sykora
Bára Vávrová  
Libuše Martin
Video
Thomas Smejkal
Daryusch Daryabegi
Logo
Janosch Slama
Technika
Daniel Canov
Grafický návrh webových stránek
Daryusch Daryabegi
Impressum

Vydavatel, autor zodpovědný za obsah webových stránek:
Martina Canova
Grafický návrh webových stránek:
Daryusch Daryabegi
Uveřejnění:
09/2017 - V1.0
10/2018 - V2.0
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.