DE

Tradice jsou duší národa.
Zapomeneme-li na ně,
   přijdeme o ni...
∼ Eva Mariánková ∼
 
Historie a současnost souboru

Česko-slovenský folklórní soubor Marjánka působí ve Vídni od roku 2011. Jeho založení je spojeno se dvěma jmény: Květou Apolin a Martinou Canovou, která je v současnosti vedoucí souboru.  Na samém počátku se jednalo spíše o volnočasový kroužek pro děti mateřské a obecné školy Školského spolku Komenský ve Vídni. V roce jejího založení se do Marjánky přihlásilo 16 dětí.
V následujících letech zájem o soubor neustále vzrůstal, až letos dosáhl svého rekordního počtu 90 členů. O výuku se starají 3 zkušení pedagogové, další 3 členové týmu „Marjánka" se věnují administrativě a organizaci. V červnu 2018 byla také založena cimbálová kapela pod vedením primášky Christy Cernajsek.
Tematicky se soubor věnuje stylizovanému folklóru a jeho repertoár je stejně pestrý a různorodý jako jeho členové, jež do Vídně přišli z různých koutů Čech, Moravy a Slovenska. Kromě účasti na festivalech pořádá FS Marjánka tradičně svůj roční koncert, vystupuje na Zahradní slavnosti škol Komenského a na mnoha dalších kulturních akcích.
Naše kroje

Kroj byl vždy otiskem daného kraje. Na jeho vznik a podobu měly vliv přírodní podmínky, způsob obživy, který v kraji převažoval, „bohatství regionu“. Přírodní podmínky ovlivnily výběr materiálu, ale i techniky jeho zpracování a barevnost kroje. O rozlišení detailů v rámci většího regionu se postaraly výšivky a další estetické doplňky kroje. Kroj také zařazoval svého nositele do společenské vrstvy, do jeho postavení v rodině…
Podoba kroje šla ruku v ruce s nářečím, lidovou slovesností a tradicemi. Přehlédneme-li pomyslnou mapu České a Slovenské republiky pohledem etnografa, uvidíme neobyčejnou pestrost lidových zvyků udržovaných v mnohých krajích dodnes, a různých forem krojů, které se dědí z generace na generaci. Z této pestrosti se zrodila i podoba krojů pro folklórní soubor Marjánka. Naše první kroje byly velmi jednoduché. Zhotovovali jsme si je svépomocí s ochotou babiček a dalších přátel Marjánky. První sukýnky, halenky, košile a kalhoty nám s láskou ušily paní Alexandra Kolářová z Vídně, paní Božena Kovářová z Olešnice a paní Jarmila Wiesnerová z Brna. Jak členů přibývalo, bylo potřeba je rozčlenit na menší skupinky a opatřit další a další kroje. To znamenalo kroje navrhnout a nechat ušít zkušenými v tomto oboru. Inspirací byly opět kroje z celého území Česka a Slovenska, tedy z regionů, jejichž folklór Marjánka zpracovává.
Na tomto místě je potřeba poděkovat sponzorovi, občanskému sdružení ČSÚZ, který výraznou měrou přispěl k vybavení souboru novými kroji. Dále také děkujeme za finanční podporu firmě PPPálenica s.r.o ze Slovenska.
Pořízení krojů není jen otázkou peněz. Stojí za ním krásná, i když náročná práce, od samotného kreativního navrhování přes realizaci zhotovení až po udržování krojů pro stále rostoucí soubor.
Kategorie


Vystoupení, akce, festivaly

Co nás čeká

  • 01.09.2019 15:00-18:00 hod.    Long Nights of Interculturality 2019, Vídeňská radnice
  • 06.09.2019 18:30-22:00 hod.    Long Nights of Interculturality 2019, slavnostní sály Vídeňské burzy 

 

 

Tým

Vedoucí souboru
Martina Canova
Zástupce vedoucí souboru
Karla Zemanová
Taneční pedagogové
Radka Westerkamp
Lenka Štucková
Martina Canova
Propagace souboru
Monika Caudr
Primáška cimbálové muziky
Christa Cernajsek
 
 
Za podporu děkujeme
      
 
 
 
Fotografie
Birgit Sykora
Bára Vávrová  
Libuše Martin
Video
Thomas Smejkal
Daryusch Daryabegi
Logo
Janosch Slama
Technika
Daniel Canov
Grafický návrh webových stránek
Daryusch Daryabegi
Impressum

Vydavatel, autor zodpovědný za obsah webových stránek:
Martina Canova
Grafický návrh webových stránek:
Daryusch Daryabegi
Uveřejnění:
09/2017 - V1.0
10/2018 - V2.0