Srdečný dík

...partnerům, sponzorům a podporovatelům!

Bez spolupráce a podpory mnoha organizací, institucí, firem a velkého počtu dobrovolníků a nadšenců by dnes aktivity spolku v takovém měřítku byly nemyslitelné. Těm všem, ale i každému z přátel a rodinných příslušníků, kteří jsou mnohdy do dění ve spolku zapojeni a pomáhají nám, jak jen to jde, srdečně děkujeme!

Spolupráce se všemi našimi partnery, sponzory i dárci si velmi vážíme. Jmenovitě to jsou:

Korunka ke korunce!

Vítáme jakýkoliv způsob podpory našeho spolku, ať už se jedná o finanční nebo věcný dar či dobrovolnickou činnost. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naši členku Renatu Daryabegi na telefonním čísle +43 676 510 40 35.

Bankovní spojení:
Tanz-, Musik- & Sprachverein Marjánka
IBAN: AT20 2011 1841 8942 0100 | BIC: GIBAATWWXXX