Pohled do uplynulých let

Naše historie

Dějiny hrají pro každou organizaci důležitou roli a mají samozřejmě velký význam i pro nás. Vše začalo v červenci 2011 na oslavě narozenin současné předsedkyně spolku Martiny Canové. Při rozhovoru s Květou Apolin se obě dámy rozhodly, že se budou věnovat dobrovolnické činnosti a nabídnou dětem ve věku od 4 do 6 let, které navštěvují mateřskou školu Školského spolku Komenský, volnočasový kroužek českých lidových tanců. Z této myšlenky se zrodil konkrétní plán, který se následně dočkal i realizace.

Na začátku nového školního roku se do Marjánky přihlásilo 16 dětí. Tým tvořili pouze dva lidé. V následujících letech zájem o soubor rostl, až v roce 2018 dosáhl rekordního počtu 90 členů. Administrativní zátěž se v důsledku toho nesmírně zvýšila. Restrukturalizace na registrovanou organizaci – spolek – pak byla již nevyhnutelná.

Dějiny v obrazech

Zakladatelky Marjánky - Martina Canova a Květa Apolin

První vystoupení | Velvyslanectví ČR ve Vídni | 2012

Radka Westerkamp při tréninku | 2014

Vystoupení pro prezidenta Rakouska při návštěvě škol Komenského | 2014

1. výroční koncert Marjánky | 2014

Trénink folklorního souboru | 2015

3. výroční koncert folklorního souboru | 2016

První trénink kategorie mládež a dospělí | 2017

Festival Setkání pod Taneční horou, Mikulov | účinkující s organizačním týmem | 2017

Zkouška nově založené cimbálové muziky | 2018

Zahájení tanečních večerů | 2019

Slavnostní založení spolku | 26.09.2019

Časová osa

2023

Slavnostní křest nové cimbálové muziky Marjánka

Dne 23. dubna se v sále Slovanské besedy konal koncert, na kterém se představila naše cimbálová muzika Marjánka v novém složení: Libor Meisl a Marián Jusko (housle), Tomáš Rehák (kontrabas), Helena Stella Kramářová (flétna) a Lenka Blahová (cimbál).

2021

Nabídka se rozšiřuje o nové volnočasové kroužky a workshopy

V září 2021 bylo realizováno mnoho nápadů a byly zahájeny následující aktivity: dětská cimbálová muzika (Lenka Blahová), workshopy zaměřené na tradice (Jana Šimková), přípravka Srdiečko (Katarína Kytková), kroužek Z pohádky do pohádky (Martina Canova).

2020

Nový koncept spolku dokončen

Se založením spolku bylo nutné změnit celou strukturu stávající organizace a vypracovat koncept, jak bude nová organizace vypadat. Pod hlavičkou spolku začaly působit dva samostatné subjekty, a to vlastní folklorní soubor a klub aktivit s nabídkou různých volnočasových kroužků a workshopů pro všechny věkové kategorie.

2019

Slavnostní založení spolku a zahájení tanečních večerů

Dne 26. září 2019 podepsalo 21 členů bývalého Česko-slovenského folklorního souboru Marjánka stanovy spolku a iniciovalo zápis do rejstříku spolků. Dne 16. října byl v rakouském centrálním rejstříku spolků pod číslem 1150589217 pod názvem Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka zapsán nový subjekt. Na podzim 2019 byly také zahájeny česko-slovenské taneční večery pod vedením Ivany Petruželové.

2018

Založení cimbálové muziky

Dlouho očekávané založení vlastního hudebního tělesa, které si vyžádalo spoustu příprav, se stalo skutečností 4. června 2018. V tento den byla v restauraci Dreier ve 3. vídeňském okrsku založena nová cimbálová muzika. V tomto souboru hrálo celkem osm hudebníků, avšak krátce po založení spolku se velká část této skupiny od Marjánky oddělila a v říjnu 2019 samostatně založila novou hudební skupinu.

2017

Otevření dvou nových kategorií a změna názvu organizace

V březnu 2017 se zrodil nápad vytvořit pro folklorní soubor kategorii juniorů a dospělých. Odborně na ně dohlížela nejprve Anna Prokopová, později Lenka Želinská – současná choreografka. Protože v těchto dvou kategoriích bylo hodně slovenských členů, změnil se oficiální název z "Marjánka" na "Česko-slovenský folklorní soubor Marjánka". Organizační tým posílily nové tváře: Karla Zemanová, Beáta Bičanová a David Umscheidt.

2014

První výroční koncert Marjánky

Na jaře 2014 jsme uspořádali první výroční koncert Marjánky. Samostatný koncert bylo možné zrealizovat především díky intenzivní práci Martiny Canové, Květy Apolin, Radky Westerkamp a také Miroslavy Rührig.

2013

Profesionální posílení týmu

Důležitým mezníkem pro mladou organizaci byl příchod Radky Westerkamp – profesionální tanečnice a choreografky. Od počátku hrála Radka rozhodující roli při výběru tanců, jejich choreografií nebo při sestavování programu výročních koncertů a vystoupení.

2011

Položení základního kamene Marjánky

Vizí obou zakladatelek – Martiny Canové a Květy Apolin – nebylo založit spolek, ale pracovat s dětmi na dobrovolnické bázi. Chtěly dále předávat to, co samy dostaly do vínku od svých předků. Jsou to poklady, které se nedají koupit, ale předávají se srdcem z generace na generaci - naše zvyky, tradice, folklór, jazyk, písně, tance, staré lidové recepty a láska k tradicím. Je jen na nás, zda-li o tyto poklady chceme pečovat dále a předávat je dalším pokolením.

Kde je vůle, tam je i cesta.