Kroje

Naše identita

Krojový fond souboru

Kroj byl, je a vždy bude symbolem a znakem určitého regionu. Při jeho vzniku a utváření sehrály zásadní roli přírodní podmínky, strava a bohatství oblasti. To vše ovlivnilo výběr látky, její kvalitu i techniku zpracování a barevnost lidového kroje. Výšivky v kombinaci s různými estetickými šperky poukazují na regionální rozdíly. Tradiční krojový oděv také na první pohled zařazoval svého nositele do určité společenské vrstvy či regionu. Podoba tradičního kroje se vyvíjela v průběhu času vlivem nářečí, lidové literatury a příslušných tradic. Očima etnografa se na mapě České republiky i Slovenska objevuje neobyčejně bohatá a pestrobarevná paleta tradičních krojů, která se v mnoha regionech předává a uchovává z generace na generaci až do dnešních dnů.

Vzhled našich tradičních krojů vychází právě z této rozmanitosti.

1. fáze (2011–2019)

Naše první kroje byly velmi jednoduché. Kroje jsme navrhli sami, nakoupili materiál a ochotné babičky a další přátele Marjánky je následně zhotovili. První sukýnky, halenky, košile a kalhoty nám s láskou ušily paní Alexandra Kolářová z Vídně, paní Božena Kovářová z Olešnice a paní Jarka Wiesnerová z Brna. Jak členů přibývalo, bylo potřeba je rozčlenit na menší skupinky a opatřit pro ně další kroje. To znamenalo kroje navrhnout a nechat ušít lidmi zkušenými v tomto oboru. Inspirovali jsme se lidovými kroji z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, tedy z regionů, jejichž folklóru se Marjánka věnuje.

2. fáze (2020–2022)

Po založení spolku v roce 2019 vznikl nový korporátní design celé organizace. Velkým přáním rovněž bylo mít vlastní marjánkovský kroj, který by pro nás byl charakteristický a který by odrážel identitu našich členů.

Od počátečního nápadu v roce 2020 a podání žádosti o financování, přes zpracování módního návrhu, úpravy a výrobu až po závěrečnou zprávu trval celý projekt dohromady dva roky. Nový kroj jsme veřejnosti představili v březnu 2022.

Rámcová data projektu:

Finanční prostředky: program „Kulturní a vzdělávací projekty krajanských spolků a společností přátel České republiky v zahraničí“
Návrh kroje: Miroslava Buchwald, Martina Canova, Monika Caudr, Karla Zemanová
Grafické zpracování módního návrhu: Susanne Buchal
Realizace projektu: Ludmila Kočišová – zakázkové šití, Strážnice, CZ

Pořízení krojů není jen otázkou peněz. Stojí za ním krásná, i když náročná práce, od samotného kreativního navrhování přes realizaci zhotovení až po udržování krojů pro stále rostoucí soubor.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali našim sponzorům – občanskému sdružení ČSÚZ (Československý ústav zahraniční) a rovněž Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Oba partneři výraznou měrou přispěli k vybavení souboru novými kroji. Za finanční podporu a štědré dary také děkujeme rodině Canových a firmě PPPálenica s.r.o. ze Slovenska.

Kroje však nejsou financovány výhradně z darů a grantů. V posledních deseti letech mladá organizace investovala do pořízení a obnovy krojů nezanedbatelné prostředky z vlastních zdrojů.