Aktuality | 27.09.2023

Národné kroje rozžiarili radnicu

Visits: 2

Minulý týždeň sa vo Viedni konal šiesty ročník podujatia Medzinárodnej organizácie pre kultúrnu rozmanitosť (ICDO) Long Nights of Intercultural Diversity. Ich súčasťou bola aj prehliadka národných krojov, ktorú Viedenčania hrdo prezentovali v krásnych priestoroch radnice.

Slávnostný večer otvorili krátkym príhovorom prezident ICDO Josipa Palac, viceprimátor Viedne Christoph Wiederkehr a Miss Earth 2022 Nadeen Ayoub z Palestíny.

Tento rok sa členovia spolku s podporou rodiny Ilhamovcov zúčastnili na podujatí už po tretí raz. Okrem krojov spolku Marjánka sme prezentovali aj autentické kroje z južnej Moravy (kyjovský kroj z Bukovan), Valašska a slovenské kroje zo Záhoria (Radošovce, Častkov) a Zemplína. Deti sa najviac tešili na vystúpenie brazílskych tanečníkov a tanečníc, ktoré zožali obrovský potlesk. Večer sa niesol v priateľskej a radostnej atmosfére a my sa tešíme na stretnutie opäť o rok.

Skupina reprezentujúca české a slovenské národné farby

Naľavo: Adam Buchwald ako dvorný fotograf, Lenka Blahová vo valašskom kroji, Amálie Malachová v detskom valašskom kroji

 

Rodina Ilhan oblečená v tradičných slovenských krojoch

Spoločná fotografia v slávnostnej sále

Mirabella Albadri v dievčenskom kroji z obce Bukovany, región Kyjov