Spolecne tvorenie

Výtvarné workshopy

Výtvarné dielne sú otvorené pre všetkých – deti, tínedžeri, dospelí aj seniori môžu prísť a začať vytvárať výrobky v súlade s našimi tradíciami. Naučia sa nové techniky a výtvarné postupy. Spoločne spoznáme české a slovenské tradície, zvyky a obyčaje, ktoré vyrastajú zo spoločnej slovanskej histórie a ktoré sa viažu k mnohým menej i viac známym sviatkom (Vianoce, Masopust, Veľká noc, …). 

Cieľom workshopov je aktívne udržiavať povedomie o našej kultúre zábavnou a tvorivou formou. Je to spôsob, ako odovzdávať a pestovať slovanskú kultúru v čase, keď sme obklopení globalizáciou a informačným preťažením. Počas našich stretnutí vytvárame zaujímavé dekorácie, vyrábame darčeky, rozprávame sa o tradíciách a zvykoch, ako aj o starých, zabudnutých remeslách. 

Využívame to, čo nám ponúka príroda, listy, gaštany, kvety, kamene a predmety každodennej potreby, ktorým dávame druhý život po tom, čo splnili svoj pôvodný účel – kreatívne ich spracovávame a používame.

Vek: pre všetky vekové kategórie
Vedúca: MgA. Jana Šimková

Miesto konania: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Termíny a témy:

  • 13. 10. – upcyklácia kartónu na vajcia
  • 24. 11. – tvorenie Mikuláša, čerta, anjela
  • 12.01. – zimné obrázky tušom + origami
  • 16.02. – klobúky z papiera
  • 08.03. – jarné vence z cestovín

Čas: piatok, 17:00–19:00

Príspevok spolku na jednotlivé workshopy:

  • pre jednotlivcov: 8 €
  • pre rodiny: 8 € / osoba (1. dieťa: 8 €, 2. dieťa: 4 €; 2. dospelý: zdarma)
  • pre členov: 5 € / osoba (1. dieťa: 5 €, 2. dieťa: zdarma)

 

Informácie a registrácia:
MgA. Jana Šimková
Tel.: +420  733 153 341
E-Mail: workshop@marjanka.at

Späť na prehľad