Aktuality | 26.09.2022

Neděle národů ve vídeňské katedrále sv. Štěpána

Hits: 0

V dómu sv. Štěpána ve Vídni se 25. září 2022 sešly cizojazyčné společenství vídeňské arcidiecéze ke společné slavnostní bohoslužbě. Mši svaté předsedal biskup pro národnostní menšiny Franz Scharl. Spolu s ním koncelebrovali i duchovní správci vídeňských menšinových farností, mezi nimi i P. Václav Sládek, farář české farnosti ve Vídni.

Hudební složka liturgie byl v rukou menšin: tak jsme mohli slyšet zpívat polskou dětskou scholu, sólisty nebo chorvatský chrámový sbor. Dvě písně zazpívali členové spolku Marjánka – slavnostní aleluja před evangeliem a píseň s prosbami za naše děti, rodiny a přírodu.
Na tribuně pro sbor během bohoslužby

 

A nejen to: české a slovenské děti s nadšením prezentovaly naše kroje. Během průvodu s obětními dary nesly květy slunečnice, které pak předaly panu biskupovi. Avšak nejen Češi a Slováci přišli v krojí – v katedrále bylo možné spatřit kroje a tradiční oděvy ze všech koutů Evropy. Návštěvníci bohoslužby v dómu sv. Štěpána tak mohli v neděli obdivovat nejen krásnou bohoslužbu se čteními a zpěvy v národních jazycích, ale také vizuálně rozmanitost Evropy setkávající se ve Vídni.

Průvod s dary – nejmladší účastníci bohoslužby přinášení květy

Děti v marjánkovských krojích a v kroji z vesnice Petrov

Společná fotografie ve katedrále sv. Štěpána ve Vídni (CZ & SK)