Aktuality | 15.12.2022

Předvánoční posezením u cimbálu

Visits: 1

Domáce sladkosti, punč, koledy, cimbalová muzika a priateľská atmosféra – takto vyzeralo posledné stretnutie členov spolku Marjánka v minulom kalendárnom roku. Členovia spolku, ich rodinní príslušníci a priatelia sa zhromaždili pri cimbale. Prvýkrát sme zorganizovali spoločné predvianočné stretnutie a dúfame, že ho zopakujeme aj na budúci rok.

Podujatie sa konalo na fare Rádu križiakov s červenou hviezdou vo štvrtom viedenskom okrese. Koordináciu stretnutia prevzali Jana Šimková a Lenka Želinská, ostatní členovia spolku pomáhali s organizáciou občerstvenia a prípravou sály. Napriek chrípkovej epidémii sme sa stretli v hojnom počte. Na začiatku Martina Canova, predsedníčka spolku, privítala všetkých prítomných krátkym príhovorom, po ktorom nasledovala voľná zábava.

Súčasťou programu bol kvíz nielen o spolku a jeho členskej základni, ale aj otázky o živote menšiny. Účastníci ju mohli vyplňovať počas celého večera.  Na záver boli vyhlásené výsledky a víťazi dostali malý darček. Umiestnenia boli nasledovné:
1. miesto           Karla Zemanová
2. miesto           Michaela Albadri
3. miesto           Miroslava Buchwald so sestrou Lenkou
4. miesto           rodina Meislova a rodina Čurdova
5. miesto           Lenka Blahová

Príjemnú atmosféru dotvárala cimbalová hudba Marjánka, s ktorou si malí i veľkí mohli zaspievať české a slovenské koledy. “Popriali sme si veselé Vianoce, posedeli pri punči a zaspievali si koledy v sprievode našej cimbalovej muziky. Mali sme aj malú narodeninovú oslavu.  Pozvali sme naše rodiny a strávili sme spolu príjemné chvíle. Tak by to malo byť,” povedala po večierku členka výboru Jana Šimková.

Malí aj veľkí hudobníci hrali a spievali spolu
Houslové duo Libor a Patriček Meislovi

Lenka Blahová s dievčatami z detskej cimbalovej muziky

Niektorí rodinní príslušníci prišli do Viedne zo zahraničia, najpočetnejšia delegácia bola z Dolného Ohája

Spoločné spievanie

Deti nechceli opustiť pódium, a tak si spolu s Lenkou zaspievali pieseň Stavíme my máje

Počas celého večera vládla uvoľnená a priateľská atmosféra

Udelenie cien víťazom kvízu