Aktuality | 14.07.2022

Nový cimbal pre novú cimbalovú hudbu

Visits: 57

Až vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky sme sa mohli pustiť do ďalšieho veľkého projektu a objednať cimbal na mieru pre folklórny súbor Marjánka. Bude mať ľahkú konštrukciu, aby sa uľahčil jeho transport na vystúpenia. Aj keď bude asi o 20 kg ľahší ako bežné cimbaly, bude vážiť celých 65 kg!

Program podpory českého kultúrneho dedičstva v zahraničí

Každoročne majú spolky a združenia pôsobiace v zahraničí možnosť zapojiť sa do tohto programu a požiadať prostredníctvom svojho zastupiteľského úradu o finančný príspevok z tohto programu. V lete 2021 sme sa rozhodli podať žiadosť a o rok neskôr sme dostali kladné vyjadrenie o schválenej finančnej podpore. Celkové náklady na nákup cimbalu však nebudú pokryté z grantu, spolok zaplatí z vlastných prostriedkov približne tretinu celkovej ceny cimbalu.

Krásna remeselná práca z Moravy

Lenka Blahová, cimbalistka nášho folklórneho súboru, vlastní svoj koncertný nástroj od roku 2011 a je s ním maximálne spokojná. Jeho výrobcom je rodinná firma Holák. Preto sme výrobu nového cimbalu zadali rovnakej tradičnej remeselníckej firme z Palkovic.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto projektu, najmä Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky a Veľvyslanectvu Českej republiky vo Viedni!