Aktuality | 06.12.2022

Srdiečko vystúpilo na mikulášskej besiedke

Visits: 146

V nedeľu 4. decembra 2022 zorganizoval Slovenský školský spolok SOVA Mikulášsku besiedku, počas ktorej vystúpili so svojím adventným tanečno–hudobným programom deti zo slovenskej folklórnej prípravky Srdiečko.

V druhú adventnú nedeľu sa sála Školského spolku Komenský zaplnila deťmi plnými očakávania spolu s ich rodičmi. Slovenský spolok SOVA pripravil pre približne 300 návštevníkov popoludnie plné prekvapení. Najprv sa predstavilo bratislavské divadlo Makile a Kasia s predstavením s vianočnou tematikou Ako Anjel Čerta vyliečil. Veselá divadelná hra určená detskému publiku však rozosmiala malých aj veľkých.

Potom vystúpili deti zo Srdiečka – zo skupiny pre najmenšie slovenské deti z folklórneho súboru Marjánka – s krátkym pásmom, ktoré nacvičili pod vedením Kataríny Kytkovej. Najprv zaspievali ľudovú pieseň Anička, dušička, zarecitovali báseň o svätom Mikulášovi a zaspievali o ňom pieseň. Na záver si zaspievali a zatancovali svoju obľúbenú pieseň o zime Padá sniežik bielučký. Deti na pódiu sprevádzal na husliach Marián Jusko a počas vystúpenia ich podporili aj niektorí rodičia. Všetci za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk. Ich vystúpenie si môžete pozrieť tu:

Potom nadišiel ten najočakávanejší okamih. Prišiel Mikuláš! Samozrejme, že ho sprevádzal anjel a čert. Všetky prítomné deti potom mohli vystúpiť na pódium, aby sa stretli s Mikulášom a dostali malý darček. Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku a Slovenského školského spolku SOVA, sa zhostil úlohy Mikuláša a spolu s anjelom a čertom vyčarili deťom úsmev na tvári.

Ďakujeme slovenskému spolku SOVA za pozvanie detí z nášho folklórneho súboru na túto krásnu mikulášsku besiedku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Divadelná hra pre deti v podaní súborov MAKILE a KASIA

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku…

Všetci účinkujúci – folklórna prípravka Srdiečko

S darčekom od svätého Mikuláša pri stromčeku

S darčekom od svätého Mikuláša pri stromčeku

Zástupcovia Marjánky spolu s anjelom, čertom a Mikulášom