Aktuality | 19.09.2022

Účasť Marjánky na podujatí Long Nights of Interculturality 2022

Visits: 5

V pondelok 12. septembra 2022 sa začalo kultúrne podujatie organizované medzinárodným asociaciou ICDO. Počas šiestich večerov sa na viacerých miestach uskutočnili zaujímavé scénické diskusie, predstavenia a výstavy výtvarného umenia. Marjánka sa zúčastnila na dvoch z nich.

Slávnostné zahájenie s krojovaným sprievodom

Prvý večer sa uskutočnilo slávnostné zahájenie, na ktorom viac ako 60 národov žijúcich vo Viedni predstavilo kroje svojich regiónov. Naši členovia hrdo reprezentovali Českú republiku aj Slovensko. V krátkej prehliadke na pódiu predviedli divákom svoje vlastné nové mariánskolázeňské kroje, ako aj štyri autentické kroje.

Kroje folklórneho súboru Marjánka, mužský kroj z Kyjova a dievčenský kroj z obce Petrov (okres Kyjov).

Dievčenský kroj z obce Petrov

Hlučínský kroj (obec Bolatice) – Horné Sliezsko

Slovenský kroj (obec Jakubany) – slávnostný

Vernisáž výstavy Mier a kultúrna rozmanitosť

Druhým podujatím bola vernisáž výstavy umeleckých diel s názvom Mier a kultúrna rozmanitosť, na ktorej svoje diela predstavili umelci pochádzajúci z rôznych krajín, ktorí teraz žijú a pracujú vo Viedni. Jana Šimková (DotArtJana), členka nášho spolku, vystavila dva svoje obrazy, čím prezentovala nielen spolok, ale aj Českú republiku. Jej diela sú vytvorené špeciálnou maliarskou technikou nazývanou “Dot Painting”. Nie sú to však len obrazy, ktoré Jana touto technikou vytvára. Do jej portfólia patria aj maľované kamienky, kvetináče a iné umelecké predmety

Autorka vystavených diel Jana Šimková