Aktuality | 10.12.2022

Mikuláš s čertom a anjelom nás prišli navštívit

Visits: 25


Deti z troch kategórií nášho folklórneho súboru a ich trénerky Katka a Martina sa zišli v stredu 7. decembra o pol štvrtej vo farskej sále na Kreuzherrengasse na tohtoročnej mikulášskej besiedke.

Na rozcvičku sa všetci rozcvičili pri piesni Hlava ramená, kolená, palce, zaspievali si a zahrali niekoľko spoločných hier. Okolo štvrtej hodiny sa oči našich najmenších začali netrpezlivo obracať k dverám, kde sa na chodbe objavila veľká postava v červenom kabáte. Medzi deťmi sa šepkalo, že Mikuláš už vstúpil do budovy.

Keď do sály vstúpila trojica Mikuláš, čert a anjel, nastalo absolútne ticho a na tvárach detí sa zračila radosť a údiv. Mikuláš všetkých srdečne privítal a spomenul, že o deťoch z Marjánky počul veľa dobrého v rozhlase aj v novinách a že si dnes na pomoc priviedol anjela a čerta, ale že jeho zásah určite nebude potrebný, lebo vie, že všetky sú dobré a šikovné.

O tom, že je to pravda, deti presvedčili Mikuláša v krátkom programe, ktorý mu predviedli. Spokojne kýval hlavou a často hovoril slová chvály. Dokonca aj čert nadšene tlieskal deťom. Na záver si všetci za sprievodu klavíra a huslí zaspievali známu koledu Šťastie, zdravie, pokoj svätý. Mikuláš deťom sľúbil, že k nim rád príde aj na budúci rok. Od svojho priateľa Ježiška sa však dozvedel, že aj on ich chce čoskoro navštíviť. A potom sa rozdávali darčeky, pri ktorých výdatne asistovali čert a anjel.

Nakoniec sa Nicholas opýtal, či sa už dostalo na všetky deti. Zozadu sa ozval piskot štvormesačného Timona, ktorý dal jasne najavo, že sa naňho zabudlo. Mikuláš okamžite chybu napravil a odmenil Timona balíčkom. Potom deťom povedal, že túto nepresnosť hneď po návrate nahlási na mikulášskom úrade a požiada o opravu v Zlatej knihe.

Deti z českej prípravky Srdíčko predviedli pásmo básničiek a pesničiek

Dievčatá zo skupiny mladších žiakov prvýkrát vystúpili s choreografiou

Na odvážlivcov čakal balíček z rúk čerta

Deti netrpezlivo čakali, či ich svätý Mikuláš zavolá

…a na záver skupinová fotografia