Folklorní soubor Marjánka

Obecné informace

Folkór jako jádro organizace

Základní kámen česko-slovenského folklorního souboru Marjánka byl položen v roce 2011. V prvních letech se jednalo o odpolední kroužek pro děti a žáky Školského spolku Komenský, jehož iniciátorkami byly dvě angažované maminky žáků z Komenského školy ve Vídni.

Postupně se Marjánka stala volnočasovou aktivitou nejenom pro děti, připojili se i dospělí tanečníci, zpěváci a hudebníci. To byl také impulz ke vzniku marjánkovské cimbalové muziky, která byla slavnostně založena dne 4. června 2018 v restauraci Dreier ve 3. vídeňském okrsku.

V září 2019 se pak soubor stal součástí nového krajanského spolku s názvem “Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka“. Členy ansámblu jsou děti ve věku od 4 let, mládež a dospělí, kteří dnes nacvičují v šesti různých věkových kategoriích.

Tematicky se soubor Marjánka věnuje stylizovanému folklóru. Repertoár písní a tanců je rozmanitý, stejně jako jeho členové nebo jejich předkové, kteří do Vídně přišli z různých částí Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Marjánka má však i členy, kteří tyto kořeny nemají, ale našli v sobě lásku k českým a slovenským lidovým tradicím a kultuře.

Chcete se dozvědět více o souboru nebo se stát jeho členem? Další informace naleznete v rubrice: "Věkové kategorie".