Folklorní soubor Marjánka

Obecné informace

Folkór jako jádro organizace

Základní kámen česko-slovenského folklorního souboru Marjánka byl položen v roce 2011. V prvních letech se jednalo o odpolední kroužek pro děti a žáky Školského spolku Komenský.

Folklorní soubor Marjánka je od září 2019 součástí stejnojmenného spolku. Členy ansámblu jsou děti ve věku od 4 let, mládež a dospělí. Ti všichni dnes nacvičují v šesti různých věkových kategoriích, od roku 2018 jsou jeho součástí také hudebníci.

Tematicky se soubor Marjánka věnuje stylizovanému folklóru. Repertoár písní a tanců je rozmanitý, stejně jako jeho členové nebo jejich předkové, kteří do Vídně přišli z různých částí Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Marjánka má však i členy, kteří tyto kořeny nemají, ale našli v sobě lásku k českým a slovenským lidovým tradicím a kultuře.

Chcete se dozvědět více o souboru nebo se stát jeho členem? Další informace naleznete v rubrice: "Věkové kategorie".