Folklorní soubor Marjánka

Obecné informace

Folkór jako jádro organizace

Základní kámen česko-slovenského folklorního souboru Marjánka byl položen v roce 2011. V prvních letech se jednalo o odpolední kroužek pro děti a žáky Školského spolku Komenský, jehož iniciátorkami byly dvě angažované maminky žáků z Komenského školy ve Vídni.

Postupně se Marjánka stala volnočasovou aktivitou nejenom pro děti, připojili se i dospělí tanečníci, zpěváci a hudebníci. To byl také impulz ke vzniku marjánkovské cimbálové muziky, která byla slavnostně založena dne 4. června 2018 v restauraci Dreier ve 3. vídeňském okrsku. Po založení spolku, následných lockdownech a přestávce ve zkoušení však bylo potřeba ansámbl znovu sestavit. V průběhu roku 2022 se k foklornímu souboru Marjánka přidali hudebníci, kteří měli zájem o složení nového tělesa, a tak vznikla cimbálová muzika Marjánka ve zcela nové sestavě.

 

V září 2019 se pak soubor stal součástí nového krajanského spolku s názvem “Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka“. Členy ansámblu jsou děti ve věku od 4 let, mládež a dospělí, kteří dnes nacvičují v šesti různých věkových kategoriích. Samostatný soubor představuje naše cimbálová muzika, která má jak dospělý, taky dětský ansámbl.

Tematicky se soubor Marjánka věnuje stylizovanému folklóru. Repertoár písní a tanců je rozmanitý, stejně jako jeho členové nebo jejich předkové, kteří do Vídně přišli z různých částí Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Marjánka má však i členy, kteří tyto kořeny nemají, ale našli v sobě lásku k českým a slovenským lidovým tradicím a kultuře.

 

K folklóru samozřejmě neodmyslitelně patřily a patří kroje. Stejně jako v dřívějších dobách, kdy kroj na první pohled zařazoval svého nositele do určité společenské vrsty a regionu, odráží naše kroje různorodost našich členů s českými a slovenskými kořeny. A jaký je tedy náš marjánkovský kroj? Více informací najdete zde.

NAŠE KROJE