Aktuality | 20.10.2023

Valné zhromaždenie spolku Marjánka

Visits: 7

V polovici septembra 2023 sa uskutočnilo 4. valné zhromaždenie členov spolku Marjánka. Na programe bolo zhodnotenie činnosti za rok 2022, schválenie účtovnej uzávierky a výročnej správy, prijatie nových členov a voľba nového výkonného výboru.

Spolok má v súčasnosti 39 členov a stabilnú členskú základňu. Na zasadnutí bolo prijatých šesť nových členov, ktorí sa už aktívne podieľajú na činnosti spoločnosti. Novozvolený výbor má teraz troch nových členov s dvoma mužskými zástupcami, ktorí spestria doterajšie čisto ženské vedenie spoločnosti.

Na schôdzi sa zhodnotili už uskutočnené podujatia na rok 2023 a predstavili sa aj podujatia plánované do konca roka. Medzi hlavné patrí vystúpenie detí z Marjánky na folklórnom koncerte Zahrajme sa spolu, ktorý organizuje spolok SOVA 19. novembra v Marktgasse, a výtvarná dielňa na tému tvorby Mikuláša, čerta a anjela, plánovaná  24. novembra v Salvatorgasse.

Pod záštitou združenia České srdce pripravujeme obľúbený workshop pečenia perníkov a po prvýkrát aj burzu detského oblečenia. Obe podujatia sa uskutočnia 2. 12. v priestoroch Slovanskej besedy na Drachengasse. Dlho očakávaná Mikulášska besiedka pre deti z Marjánky sa uskutoční 6. decembra.

Výkonný výbor spolku. Zľava: Mgr: M.Canov, M.Jusko, M.Buchwald, K.Zemanová, K.Kytková, M.Canova, M.Caudr

Členovia spolku počas zasadnutia

Správa revíznej komisie, ktorú predniesol Michael Canov