Aktuality | 27.03.2023

Nová vedecká publikácia o menšine

Visits: 2

Po takmer dvoch rokoch príprav vydalo pražské nakladateľstvo Koniasch Latin Press publikáciu doktorky Zity Skořepovej, vedeckej pracovníčky Etnologického ústavu Akadémie vied ČR, s názvom Hudební světy české Vídně. Menšina a identita v 21. století.

Monografia na základe terénneho výskumu mapuje súčasný hudobný a tanečný život českej menšiny vo Viedni, od hudobného vzdelávania v školách Komenského cez spevácke a folklórne spolky až po populárnu hudbu a underground. Nielen pre vedecký svet, ale najmä pre nás, krajanov žijúcich vo Viedni, je táto kniha obrovským prínosom. Martina Canova, súčasná predsedníčka spolku, viedla spoluprácu so Zitou Skořepovou v mene Marjánky a obzerá sa späť na začiatky spolupráce.

Martina Canova spomína: „Bolo to asi v polovici apríla 2021. Dostala som e-mail od pani doktorky, v ktorom ma žiadala o spoluprácu. Hoci som bola zaneprázdnená v práci aj pri organizovaní spoločenských aktivít, tento projekt ma natoľko zaujal, že som sa ho okamžite rozhodla podporiť. Veď nie každý deň vás osloví výskumník, ktorý má záujem skúmať činnosť organizácie, ktorej predsedáte…“ Ďalej poznamenáva: „Nevedela som presne, ako bude takýto vedecký výskum prebiehaťČo mi však bolo jasné od začiatku, bolo, že sa nemôžem zúčastniť na rozhovoroch s pani doktorkou len ja sama.

V snahe zabezpečiť objektívnosť bolo potrebné zapojiť do rozhovorov za Marjánku čo najviac ľudí. Situáciu však čiastočne komplikovala aktuálna spoločenská situácia – osobné stretnutia neboli na začiatku našej spolupráce možné kvôli pandemickej situácii. A tak ako predsedníčka spolku začala organizovať online stretnutia, ktoré slúžili ako platforma na uskutočnenie štruktúrovaných rozhovorov. Počas trvania spolupráce sa uskutočnilo niekoľko online stretnutí a po zmiernení pandemických opatrení rozhovory pokračovali osobne vo Viedni. Pre zaujímavosť, k lepšiemu poznaniu spolku a jeho hudobných aktivít prispela aj bohatá korešpondencia pozostávajúca z viac ako 80 e-mailov.

Dôležitým bodom pre Martinu Canovú bolo spojenie Zity Skořepovej počas výskumu s kľúčovými ľuďmi, ktorí sa na budovaní Marjánky za ten čas podieľali, ako aj s ďalšími ľuďmi, ktorí boli v tom čase jej členmi. K tomu dodáva: „Chcela som, aby výskum pokryl čo najširšie spektrum a poskytol čo najvernejší obraz o tom, kto stojí za Marjánkou a v čom spočíva jej sila – totiž v ľuďoch, ktorí ju spoločne formujú. Kniha je na svete a som veľmi šťastná, že spolok Marjánka mohol byť súčasťou tohto projektu.“

V mene spolku Marjánka ďakujeme Zite Skořepovej za vynikajúcu a inšpiratívnu spoluprácu a zo srdca jej blahoželáme k vydaniu novej knihy. Na záver jej knihe prajeme veľa vedomostí hľadajúcich čitateľov, ktorí si rozšíria svoje poznatky o súčasnej českej, resp. s Marjánkou česko-slovenskej hudobnej Viedni.