Aktuality | 26.09.2022

Neděle národů ve vídeňské katedrále sv. Štěpána

Zhlédnutí: 172

V neděli 25. září se ve vídeňském dómu sv. Štěpána sešla cizojazyčná společenství místní arcidiecéze ke společné slavnostní bohoslužbě.  Mši svaté předsedal biskup pro národnostní menšiny Franz Scharl. Spolu s ním koncelebrovali i duchovní správci vídeňských menšinových farností, mezi nimi i P. Václav Sládek, farář české farnosti ve Vídni.

Hudební složka liturgie byla v rukou menšin, a tak jsme mohli slyšet zpívat polskou dětskou scholu, sólisty nebo chorvatský chrámový sbor. Dvě písně zazpívali členové spolku Marjánka – slavnostní aleluja před evangeliem a píseň s prosbami za naše děti, rodiny a přírodu.

Na tribuně pro sbor během bohoslužby

 

A nejen to: české a slovenské děti s nadšením prezentovaly naše kroje. Během obětního průvodu nesly slunečnice, které pak předaly otci biskupovi. V krojích nepřišli jen Češi a Slováci, v katedrále bylo možné spatřit kroje a tradiční oděvy ze všech koutů Evropy. Návštěvníci bohoslužby v chrámu sv. Štěpána tak mohli v neděli obdivovat nejen krásnou bohoslužbu se čteními a zpěvy v národních jazycích, ale také vizuální rozmanitost Evropy setkávající se ve Vídni.

Průvod s dary – nejmladší účastníci bohoslužby přinášení květy

Děti v marjánkovských krojích a v kroji z vesnice Petrov

Společná fotografie v katedrále sv. Štěpána ve Vídni (CZ & SK)