Aktuality | 15.12.2022

Předvánoční posezením u cimbálu

Visits: 99

Domácí cukroví, punč, koledy, cimbálová muzika a přátelská atmosféra – tak vypadalo poslední setkání členů spolku Marjánka v loňském kalendářním roce. U cimbálu se sešli jak členové a členky spolku, tak jejich rodinní příslušníci a přátelé. Společné předvánoční posezení jsme pořádali poprvé a doufáme, že si to za rok rádi zopakujeme.

Akce se konala v prostorách fary řádu Křižovníků s červenou hvězdou ve čtvrtém vídeňském okrese. Koordinace setkání se ujaly Jana Šimková a Lenka Želinská, ostatní členové spolku vypomohli s organizací občerstvení a přípravou sálu. I přes chřipkovou epidemii jsme se sešli ve velkém počtu. Na úvod přivítala krátkým proslovem všechny přítomné předsedkyně spolku Martina Canova, poté následovala volná zábava.

Součástí programu byl kvíz nejenom o spolku a jeho členské základně, objevily se v něm také otázky z menšinového života. Účastníci jej mohli vyplňovat v průběhu celého večera.  V závěru byly oznámeny výsledky a výherci obdrželi malý dárek. Umístnění bylo následovné:
1. místo           Karla Zemanová
2. místo           Michaela Albadri
3. místo           Miroslava Buchwald se sestrou Lenkou
4. místo           rodina Meislova a rodina Čurdova
5. místo           Lenka Blahová

Příjemnou atmosféru dotvářela cimbálová muzika Marjánka, se kterou si mohli malí i velcí zazpívat české i slovenské koledy. „Popřáli jsme si pěkné Vánoce, poseděli u punče a zazpívali si koledy za doprovodu naší cimbálové muziky. Zpestřením byla i malá oslava narozenin.  Přizvali jsme naše rodiny a bylo nám spolu hezky. Tak by to mělo být,“ řekla po skončení besídky Jana Šimková, členka výboru.

Malí i velcí muzikanti si společně zahráli i zazpívali

Houslové duo Libor a Patriček Meislovi

Lenka Blahová s děvčaty z dětské cimbálky

Někteří rodinní příslušníci přijeli do Vídně až ze zahraničí, nejpočetnější byla delegace z Dolného Ohaja

Společné zpívání
Dětem se z pódia nechtělo, tak si ještě společně s Lenkou zazpívaly písničku Stavíme my máje

Uvolněná přátelská atmosféra panovala po celý večer

Předávání cen výhercům kvízu