Aktuality | 16.11.2022

Máme za sebou generální shromáždění

Zhlédnutí: 90

Po více než roce se členové spolku sešli v prostorách farního sálu na Kreuzherrengasse ke 3. generálnímu shromáždění (valné hromadě). Připravena byla prezentace s informacemi o činnosti spolku za uplynulé období, plán na další období i prostor pro diskuzi a podněty řádných členů spolku.

Na úvod všechny přítomné přivítala předsedkyně spolku Martina Canova, která zhodnotila činnost spolku v roce 2021. Ve svém proslovu mimo jiné zdůraznila, co je třeba zajistit, aby byl spolek funkční a životaschopný. Poděkovala také všem, kteří se aktivně zapojují a pomáhají s organizací.

Následovala zpráva pokladníka o hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok a přehled finančních dotací (Karla Zemanová), zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku (Harald Buschbacher a Michael Canov), zpráva o plnění cílů na letošní rok a plán na rok 2023 (Jana Šimková) a plnění rozpočtu na rok 2022 (Michael Canov).

Jedním z důležitých bodů programu bylo schválení nových členů, kteří podali žádost o vstup do spolku. Všichni byli jednohlasně přijati. Jmenovitě to jsou: Renata Daryabegi, Marián Jusko, Natália Kolečková, Miriama Masarovičová, Lenka Meisl, Libor Meisl, Lucia Nemtudová, Pavla Rašnerová, Zuzana Suly, Jana Zalesňáková, Martin Zeman a Vít Zeman.

Poté byla všem přítomným členům představena nová kandidátka na funkci ve výkonném výboru. Ivana Petruželová, která funkci zástupce zapisovatele zastávala od 30. ledna 2020, podala výboru z důvodu odstěhování se z Rakouska žádost o předčasném ukončení jejího funkčního období a uvolnění z funkce, čemuž výbor vyhověl. Jako nového kandidáta navrhl výkonný výbor řádnou členku spolku Helenu Kramářovou. K jejímu zvolení nebylo žádných námitek a spolek jednomyslně odhlasoval její zvolení.

Celá schůze se nesla v pospolitém duchu a přátelské atmosféře. Zúčastnilo se jí 24 osob (členská základna čítá k dnešnímu dni celkem 39 řádných členů). Na závěr se u pohoštění živě diskutovalo na různá témata.

Malé ohlédnutí za aktivitami spolku v letech 2021 a 2022.