Aktuality | 10.12.2022

I k nám zavítal Mikuláš s čertem a andělem

Visits: 192

Děti ze tří kategorií našeho folklórního souboru se se svými trenérkami Katkou a Martinou sešly ve středu 7. prosince o půl čtvrté ve farním sále na Kreuzherrengasse k letošní mikulášské besídce.

Na zahřátí se všichni rozcvičili při písni Hlava ramena, kolena, palce, rozezpívali se a zahráli společně několik her. Kolem čtvrté hodiny se už zraky našich nejmenších začaly netrpělivě otáčet ke dveřím, kde se v předsíňce objevovala velká postava v červeném plášti. Mezi dětmi se začalo šeptat, že už do budovy vstoupil Mikuláš.

Když trojice Mikuláš, čert a anděl vstoupila do sálu, nastalo absolutní ticho a na dětských tvářích se mísila radost s údivem. Mikuláš všechny srdečně pozdravil a zmínil, že o dětech z Marjánky už slyšel mnoho dobrého jak v rádiu, tak četl v novinách a že si dnes na pomoc přivedl anděla a čerta, ale jeho zásahu nebude jistě zapotřebí, neboť ví, že všechny jsou hodné a šikovné.

O tom, že je to pravda, děti Mikuláše přesvědčily v krátkém programu, který mu předvedly. Ten spokojeně pokyvoval hlavou a velmi často pronesl slova chvály. Dokonce i čertík dětem nadšeně tleskal. V závěru za doprovodu klavíru a houslí si všichni zazpívali známou koledu Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Mikuláš dětem slíbil, že za nimi zase příští rok rád přijde, ale jak slyšel od svého známého Ježíška, i ten má v úmyslu je brzy navštívit.

A potom už se rozdávaly dárečky, při kterých vydatně asistovali čert s andělem.
Nakonec vnesl Mikuláš dotaz, zda-li se na všechny děti dostalo. Zezadu se ozvalo vypísknutí čtyřměsíčního Timona Káni, který dal jasně najevo, že se na něj zapomnělo. Mikuláš okamžitě chybičku napravil a Timonka balíčkem odměnil. Dětem pak řekl, že tuto nepřesnost ihned po návratu nahlásí v mikulášské kanceláři a poprosí o opravu v zlaté knize.

Děti z přípravky Srdíčko předvedly pásmo říkadel a písniček

Děvčata ze skupiny mladších žáků poprvé vystoupila s nacvičenou choreografií

Odvážlivce čekal balíček z rukou čerta

Děti netrpělivě čekaly, zda si Mikuláš zavolá i je

Na závěr ještě společná fotografie