Aktuality | 06.06.2023

Vystoupení pro první dámy Rakouské a České republiky

Visits: 194

Na konci května přijel do rakouské metropole na dvoudenní oficiální státní návštěvu český prezident Petr Pavel v doprovodu své manželky Evy. V nabitém programu si sympatický pár našel také čas na setkání s krajany v restauraci Schweizerhaus.

Druhý den se český prezident a jeho choť sešli na hradě se svými rakouskými protějšky. Odpoledne proběhlo setkání Petra Pavla s předsedou Národní rady Wolfgangem Sobotkou. První dáma Eva Pavlová navštívila v doprovodu manželky rakouského prezidenta Doris Schmidauer kostel sv. Karla Boromejského na Karlově náměstí a přilehlé farní prostory. K prezentaci aktivit na faře byl přizván i náš spolek. Celkem šest členů Marjánky prvním dámám za doprovodu houslového tria zazpívali písničky: Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku a Kdyby byla Morava. První dáma si s vystupujícími zanotovala a vypomohla svým zpěvem v refrénu, což vystupující velmi potěšilo.

Na konci vystoupení nastínili zástupci Marjánky ve stručnosti činnost spolku a jeho aktivity. Děti pak oběma dámám i rektorovi Marku Pučalíkovi předaly malou pozornost ve formě perníkových srdcí.
Foto: Paul Kulec HBF

Společná fotografie: první dáma Rakouska Doris Schmidauer, manželka českého prezidenta Eva Pavlová, rektor kostela sv. Karla Boromejského Marek Pučalík a vystupující z Marjánky
Foto: Paul Kulec HBF