Aktuality | 23.05.2022

Slavnostní oběd na vídeňské radnici

Visits: 74

Slavnostní oběd 23. května 2022 ve velkém sále vídeňské radnice byl jednou z hlavních událostí oslav 150. výročí založení Školského spolku Komenský. Akce se konala v rámci jubilejního Roku vídeňských Čechů a Slováků za účasti čelních představitelů krajanské komunity i dalších významných osobností.

Členky hrdě reprezentovaly spolek v nových krojích!

Mezi pozvanými hosty byly i tři naše členky: Monika Caudr, Karla Zemanová a Lenka Blahová, které Marjánku hrdě reprezentovaly v krojích našeho folklorního souboru. Naše další členky Pavla Rašnerová a Věra Beneda se akce účastnily služebně a společné fotografování si nenechaly ujít.

Zleva: Lenka Blahová, Pavla Rašnerová, Monika Caudr, Vera Beneda a Karla Zemanová

Woman Power – členky folklorního souboru spolu s předsedkyní divadelního spolku Vlastenecká omladina Martinou Pfeffer, bývalou předsedkyní Annou Vaďurovou, předsedkyní krajanského spolku České srdce Věrou Gregorovou a Markétou Zahradníčkovou z Velvyslanectví ČR ve Vídni


Děkujeme Školskému spolku Komenský za pozvání!