Aktuality | 27.03.2023

Nová vědecká publikace o menšině

Visits: 94

Po téměř dvouleté přípravě v pražském nakladatelství Koniasch Latin Press právě vychází publikace vědecké pracovnice Etnologického ústavu Akademie věd České republiky doktorky Zity Skořepové s názvem Hudební světy české Vídně. Menšina a identita v 21. století.

Monografie mapuje na základě terénního výzkumu současný hudební a taneční život české menšiny ve Vídni v širokém záběru od hudební výchovy v Komenského školách přes zpěvácké a folklorní spolky až po populární hudbu a underground. Nejenom pro svět vědy, ale obzvláště pro nás, krajany žijící ve Vídni, je tato kniha obrovským přínosem. Za Marjánku vedla kooperaci se Zitou Skořepovou současná předsedkyně spolku Martina Canova, která se  ohlíží zpět k začátkům spolupráce.

Martina Canova vzpomíná: „Bylo to asi v polovině dubna roku 2021. Od paní doktorky jsem dostala e-mail, v němž mě prosila o spolupráci. Přestože jsem byla jak v práci, tak v organizování spolkových aktivit vytížená na maximum, tento projekt mě zaujal natolik, že jsem se jej okamžitě rozhodla podpořit. Nestává se přeci každý den, že je člověk osloven vědeckým pracovníkem, který má zájem zkoumat činnost organizace, které předsedáte…“ Dále podotýká: „Nevěděla jsem přesně, jak takové vědecké bádání bude konkrétně probíhat. Ale co mi bylo jasné od začátku, že rozhovorů s paní doktorkou se nemůžu zúčastnit sama.“

Ve snaze o zajištění objektivity bylo nezbytné zapojit do rozhovorů za Marjánku co nejvíce osob. Situaci však částečně ztížila aktuální společenská situace – osobní setkání nebyla na počátku naší spolupráce kvůli pandemické situaci možná. A tak začala jakožto předsedkyně spolku organizovat online schůzky, které sloužily jako platforma pro vedení strukturovaných rozhovorů. Po dobu trvání celé spolupráce se uskutečnilo několik online schůzí a po rozvolnění pandemických opatření pokračovaly rozhovory osobně ve Vídni. Pro zajímavost: k ozřejmění činnosti spolku a jeho hudebních aktivit přispěla také bohatá korespondence, která čítá přes 80 e-mailů.

Důležitým bodem bylo pro Martinu Canovou propojit během výzkumu Zitu Skořepovou s klíčovými lidmi, kteří se na budování v průběhu času Marjánky podíleli a také další osoby, které v té době tvořily členskou základnu. Dodává: „Chtěla jsem, aby výzkum obsáhl co nejširší spektrum a podal co nejvěrnější obraz o tom, kdo za Marjánkou stojí a kde je její síla – a sice: v lidech, kteří ji společně utváří. Kniha je na světě a já mám obrovskou radost z toho, že se i spolek Marjánka měl možnost do tohoto projektu zapojit a být jeho součástí.“

Za spolek Marjánka Zitě Skořepové děkujeme za výbornou a inspirativní spolupráci a ze srdce jí k vydání nové publikace blahopřejeme. Závěrem popřejme její knize do vínku mnoho vědění chtivých čtenářů, kteří si právě díky ní rozšíří znalosti o současné české, resp. i s Marjánkou o česko-slovenské hudební Vídni.